BOZP

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Juraj Baluch 20. júla 2018

Ul.Rudnaya..19.7....2 dni po nahláseni podnetu.
A už bez komentára.....

23. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Opätovne požiadame oddelenie výstavby o stanovisko k predmetnému podnetu.

Natália Svítková
referent pre podnety obyvateľov
23. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, opakovane sme vyzvali realizátora na zabezpečenie výkopov pri realizácii optickej siete na starom sídlisku. Upozornili sme ho aj na dodržiavanie podmienok uvedených v rozkopávkovom povolení:
- Žiadateľ neohrozí užívateľov verejného priestranstva, rozkopávku riadne zabezpečí, označí pre dennú a nočnú hodinu.
- Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú fyzickým alebo právnickým osobám.
- Žiadateľ bude užívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej obmedzené jeho účelové užívanie.
- Žiadateľ nebude poškodzovať a znečisťovať verejné priestranstvo, zariadenia a objekty s ním súvisiace.

Z dôvodu, že mesto Prievidza nie je realizátorom, ani zadávateľom, za výkopové práce ako aj za povinnosti vyplývajúce z BOZP nesie zodpovednosť v plnej miere realizátor.

V prípade, že v priebehu najbližších dní nebude vykonaná náprava, uplatníme si postup v zmysle rozhodnutia a zrušíme predmetné povolenie. V takomto prípade, nebude môcť byť ukončená realizácia pokládky optických sietí.

Andrea Nikmonová
vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia
23. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ospravedlňujem sa za zdržanie. Dnes, t.j. 23.7.2018, som kontaktoval subdodávateľa, ktorý zabezpečí
okamžitú nápravu. Zároveň ma informoval, že dané ulice budú najneskôr do 3 dní zahrabané, odkryté budú iba miesta na kontrolu hĺbky atď.

Uvedená sťažnosť nás mrzí, žiaľ zábradlia na ochranu pred pádom do výkopu vydržia na stavbe priemerne 2 dni, následne sú odcudzené, prípadne sa nájdu povalené na inom mieste. Ochranná páska vydrží ešte kratšie.

Subdodávateľ bol však napomenutý aby dbal na lepšie zabezpečenie výkopu, verím že sa podobná sťažnosť už nebude opakovať.

DSI DATA s.r.o.
01. február 2021

frantisek

vykoo je uz davno zasypany

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania