Billboard na Clementisovej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 28. augusta 2013

Podľa zákona o pozemných komunikáciách je cestné ochranné pásmo pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky. V tomto pásme sa nemajú umiesňovať informačné, reklamné a propagačné zariadenia. Na ulici Clementisa sa ale už niekoľko rokov nachádza billboard vo vzdialenosti približne 1 meter od komunikácie.

Môže mesto zabezpečiť odstránenie tohto reklamného zariadenia ? Uvedený billboard tiež hyzdí okolie, nebol NIKDY využitý a odkedy bol postavený je na ňom iba nápis lákajúci potencionálnych záujemcov.

28. august 2013

John Deere

takýchto billboardov je v pd veľa a dosť špatia okolie, mesto radšej zoberie peniaze za prenajom miesta kde je billboard ako keby radšej zachovalo krajšie okolie bez tych opach
02. september 2013

Dušanko

Myli anonym,
keď už čítaš zákon tak to rob poriadne a nepíš podnety na základe zlomyseľnej nálady. Podľa uvedenej vety zo zákona (viď. nižšie v texte) je cestné ochranné pásmo len mimo súvisle zastavaného územia a to ulica V. Clementisa určite nie je. :)

§ 11
Cestné ochranné pásma

(1) Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo súvisle zastavaného územia slúžia cestné ochranné pásma.
02. september 2013

Bilborďák

Áaaale, ozval sa nám fanúšik billboardov a možno aj majiteľ predmetného estetického zázraku. Si úplne mimo a nemáš ani potuchu, čo je a nie je zastavané územie.
02. september 2013

John Deere

keď už je reč o billboardoch tak čo je tenisova hala v necpaloch tak okolo nej ide chodnik aj popri oplotení jednej zš a tam su 2 rozbite billboardy a navyše ich ani nie je vidno lebo pred nimi rastu stromi, išiel som okolo a špatilo to tam
02. september 2013

...

Ale ľudom bývajúcim pri tenisovej hale to zrejme nevadí, veď na Slovensku nič nového, nie je to moje, tak mi je to ukradnuté....
11. september 2013

Odpoveď samosprávy

Od jesene 2012 dôsledne kontrolujeme každý jeden billboard v meste. Výsledkom kontroly je odstránenie niekoľkých billboardov. V minulosti sa tejto oblasti nevenovala takmer žiadna pozornosť a preto sa stáva, že viacero billboardov je postavených bez požadovaných zákonných povolení. Momentálne nevieme povedať, či tento konkrétny billboard spĺňa/nespĺňa všetky potrebné náležitosti. Vykonáme jeho kontrolu a aj v tomto prípade budeme postupovať podľa legislatívy SR.
V tejto veci sme písali viacero článkov. Napr.: http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/kontrola-bilbordov-na-uzemi-mesta/
O ďalšom postupe ako aj prípadnom riešení budeme informovať.


Michal Ďureje
hovorca mesta
07. január 2014

Anonymný užívateľ

To sa ani za 4 mesiace nepodarilo zistiť, či uvedený billboard spĺňa všetky potrebné náležitosti ? Billboard ako zvyčajne čaká na prvého záujemcu....
30. jún 2014

Odpoveď samosprávy

Vlastník bilbordu bol kontaktovaný a uvedená reklamná plocha je riešená v konaní o dodatočnom povolení, resp. ak vlastník nepredloží všetky potrebné vyjadrenia, bude mu nariadené billboard odstrániť. Vec vybavujeme v zákone stanoveným spôsobom.

Zuzana Slavejková
referent stavebného úradu
Mestský úrad
23. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Konanie o dodatočnom povolení resp. odstránení reklamného zariadenia na Ulici V. Clementias v Prievidzi bolo ukončené v zmysle stavebného zákona, dodatočným povolením na predmetné reklamné zariadenie (reklamnú stavbu), nebol preukázaný nesúlad s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Konanie stavebného úradu je neverejné, nazerať do spisov môžu osoby v zmysle § 23 zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zuzana Slavejková
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania