Staničná ulica-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Uzavretý
meno
Anonymný užívateľ 22. februára 2019

V tomto roku plánuje mesto zrekonštruovať časť autobusovej stanice. Jej súčasťou má byť aj vybudovanie záchytného parkoviska.

Bude pri výstavbe parkoviska zachovaná historicky významná a vzhľadom na svoj vek mimoriadne zachovalá plocha s čadičovou dlažbou ? Ide už zrejme o poslednú väčšiu plochu z čadičových kociek, ktorá sa v Prievidzi dochovala. Alebo budeme svedkami tradičného slovenského kultúrneho primitivizmu a celá plocha bude nahradená krásnou modernou betónovou zámkovou dlažbou ?

Za socializmu bola "citlivými" zásahmi zlikvidovaná väčšina historických budov v Prievidzi a obávam sa, že v nastúpenom trende sa bude pokračovať. A čadičová dlažba bude vyhlásená za "stavebný odpad", ktorý spriaznené osoby určite mimoriadne výhodne speňažia.

01. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.
Stanovisko a odpoveď na vaše dotazy odpovie odbor výstavby MsÚ.

Michal Ďureje
hovorca mesta
05. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Stavba „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“ zasahuje do dlažobnej plochy čiastočne, podľa priloženej situácie. Časť plochy, do ktorej stavba nezasahuje, bude zachovaná.

. Martina Kováčiková
referent výstavby
Mesto Prievidza
05. marec 2019

Rastislav

Dobrý deň. Tému by som možno doplnil otázkou - neuvažuje mesto nad premiestnením historických dlažobných kociek a ich využitím napríklad na nahradenie rozbitej dlažby na hlavnom námestí, ktorá je pravidelne a zbytočne ničená nadmerným užívaním automobilov na námestí, vrátane vozidiel mestskej polície namiesto peších obchodzok? Takto by sa zachovala historická dlažba a zároveň skrášlilo Námestie slobody. Ďakujem za zváženie návrhu a prípadnú odpoveď.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania