Ulica Š. Závodníka-vertikálna značka-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 14. marca 2019

Chýbajúca dopravná značka a dopravné zrkadlo

Časť ulice Závodníka po križovatku s ulicou Kollára je jednosmerná a označená dopravnou značkou IP 3b - Jednosmerná premávka. Od križovatky s ulicou Kollára je už cesta obojsmerná, avšak žiadna dopravná značka na túto skutočnosť vodiča neupozorní !!!

Rozhľad do križovatky Závodníka - Kollára je mimoriadne obmedzený, keďže na ulici Kollára vpravo neustále parkujú autá. Je nevyhnutné do križovatky umiestniť dopravné zrkadlo

1. Kedy bude KONEČNE osadená dopravná značka A21 - Obojsmerná premávka ?

2. Kedy bude v križovatke osadené dopravné zrkadlo ?

15. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko zabezpečí referát dopravy MsÚ.
Kto? Referát dopravy

Michal Ďureje-hovorca mesta
19. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Platnosť značky končí križovatkou, a teda umiestnenie značky za ňou je neopodstatnené. ,
Čo sa týka zrkadlaň: súhlasím s tým, že výhľad z Ul. J. Kollára je na výjazde na Tajovského obmedzený, avšak Tajovského je jednosmerka, z Kollára sa dá odbočiť len doprava a vodič takto vychádzajúci je na hlavnej ceste, takže prednosť mu musí dať práve vodič na Tajovského. Z tejto strany výhľad je dostatočný. Skôr ako osadenie zrkadla by teda bolo vhodné riešiť osadenie značenia zákazu odbočenia doľava z Kollára na Tajovského, keďže je to jednosmerka a zákaz vjazdu je umiestnený bočnou stranou v križovatke oproti vychádzajúcemu vozidlu.


Roman Veselý
referent pre dopravu
Mesto Prievidza
26. marec 2019

Anonymný užívateľ

Keď sa už pán Veselý odvoláva na všeobecnú úpravu cestnej premávky, tak platnosť značky IP 3b - Jednosmerná premávka končí ešte pred križovatkou s ulicou Kollára, čo je vidieť na fotke. Že v tejto križovatke chýba akákoľvek značka prikazujúca odbočiť vpravo spolu so značkou upravujúcou prednosť v jazde je iba typickým príkladom absolútneho diletantstva v dopravnom značení v Prievidzi.

Všeobecná úprava cestnej premávky NIE JE modla, nastávajú situácie, kde je ŽIADÚCE doplniť dopravnú značku v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
Križovatka ulíc Závodníka a Kollára JE presne takýmto miestom.

Analogická situácia je na Športovej ulici v križovatke s Krátkou ulicou. Za touto križovatkou je Športová ulica obojsmerná a v minulosti tu značka A21 - Obojsmerná premávka osadená nebola, čo by bolo podľa Romana Veselého zrejme v poriadku. Avšak značka sa tam už niekoľko rokov nachádza, keďže jej umiestnenie je OPODSTATNENÉ.

Znova sa teda pýtam, kedy bude na ulici Závodníka za križovatku s ulicou Kollára umiestnená značka A21 - Obojsmerná premávka ?


Druhá časť odpovede je už úplne odveci. Dopravné zrkadlo je potrebné umiestniť do križovatky ulíc Závodníka - Kollára. Odpoveď sa ale týka križovatky ulíc Kollára - Tajovského a sú v nej okrem toho uvedené nezmysly:

- Tajovského je obojsmerná ulica, jednosmerný je iba krátky úsek, ktorý začína až za križovatkou s ulicou Kollára

- z Kollára sa dá odbočiť doprava aj doľava, v križovatke je na ulici Tajovského umiestnené dopravné zrkadlo od roku 2015

https://www.odkazprestarostu.sk/prievidza/podnety/14314/chybajuce-dopravne-zrkadlo

- hlavná cesta je Tajovského, vodiči na Kollára teda dávajú vždy prednosť
31. marec 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň,
podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom admin OPS

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania