Nábrežie sv. Metoda-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 28. apríla 2019

Cesta na ulici Sv. Metoda v úseku od križovatky s Košovskou cestou po ulicu Sládkoviča je dlhé roky v dezolátnom stave, ktorý sa neustále zhoršuje. Posledná súvislá oprava tejto mimoriadne frekventovanej a dôležitej cesty prebehla ešte v roku 1992 !! Na fotke je tiež vidieť chýbajúce a rozpadnuté cestné obrubníky.

Kedy bude cesta súvisle opravená ?

Reči o nutnosti odporúčania výboru volebného obvodu nepovažujem za odpoveď, ale za blud. Ide o miestnu komunikáciu I. triedy a o takýchto cestách MUSIA rozhodovať VÝLUČNE odborníci na mestskom úrade a nie nejaký výbor volebného obvodu !!! Ten môže navrhnúť opravu chodníka, parkoviska alebo MK III. a IV. triedy, nič viac !!!

03. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
k oprave chodníka dá stanovisko odbor výstavby MsÚ, ktorý po odbornej stránke posúdi stav chodníka. Uvedomujeme si, že autor podnetu nepovažuje za relevantný systém a spôsob výberu chodníkov a ciest na opravu/rekonštrukciu. Tak je ale nastavený systém plánovania opráv a rekonštrukcií a ten musíme všetci rešpektovať. Myslíme si, že odborné posúdenie s ohľadom na finančné limity, frekvenciu premávky a ďalšie faktory, majú prednosť pred subjektívnym hodnotením. Navyše osobné hodnotenia verejnosti môžu byť neodborné. Napríklad v tomto prípade uvedieme na správnu mieru, že predmetná komunikácia nie je cestou I. triedy. Ide o miestnu komunikáciu v správe mesta Prievidza. Cesty I. triedy spravuje štát prostredníctvom SSC Žilina. Rovnako cesty III. triedy nie sú miestne komunikácie. Cesty II. a III. triedy sú komunikácie v správe kraja. Kategória ciest IV. triedy neexistuje, táto kategória sú miestne komunikácie. Ďakujeme za pochopenie.
Kto? Odbor výstavby

Michal Ďureje
hovorca mesta
09. máj 2019

...

Zase jedna odpoveď od naslovovzatého "odborníka" na všetko. Systém plánovania opráv je síce nastavený úplne na figu, ale budeme ho rešpektovať a v žiadnom prípade ho nebudeme meniť. Typické pre uvažovanie samosprávy.

A keď niekto napíše, že cesta je rozbitá a nebola súvisle opravená viac ako 25 rokov, tak to je podľa pána hovorcu "subjektívne a neodborné hodnotenie". Jediné "objektívne" hodnotenie je predsa schopná poskytnúť výlučne samospráva, však ?

Na správnu mieru je potrebné v prvom rade uviesť odpoveď hovorcu. V podnete nie je NIKDE uvedené, že ide o cestu I. triedy, to si iba domýšľal pán odborník. V texte je jasné uvedené, že ide o MIESTNU KOMUNIKÁCIU I. triedy, avšak to by musel hovorca ovládať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách spolu s príslušnou vyhláškou. Takže ak tomu niekto nerozumie, nech ponechá vyjadrenie na kompetentných !
24. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto Prievidza spravuje celkovo 95 km miestnych komunikácií, 40 km vedľajších ciest a 180 km chodníkov a spevnených plôch. Každoročne mesto investuje do opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov v určitom rozsahu. V súčasnosti je v rekonštrukcii 12 úsekov ciest a chodníkov v meste. Pre nastávajúce obdobie sú prioritou komunikácie a chodníky, na ktoré má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, príslušné povolenia na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Stav miestnej komunikácie triedy B2 na Nábreží sv Metoda monitorujeme, prípadné poruchy povrchu komunikácie riešime v rozsahu technických možností správcu komunikácií, spoločnosťou TSMPD s.r.o.


Martin Hammer
referent oddelenia výstavby
Mesto Prievidza
21. august 2019

Odpoveď samosprávy

Predmetné poškodené obrubníky boli dňa 20. 08. 2019 opravené.

Roman Bartoš
Vedúci strediska miestnych komunikácii a správy parkovísk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania