Bojnická cesta-chodník-bariérový

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení

Vyvýšené obrubníky, rovnako ako som nahlásil aj na ulici M. R. Štefánika, je problém ísť cez priechod pre chodcov s kočiarom alebo s trojkolkou s dieťaťom. Takisto je hneď vedľa nájazd, na ktorom stojí stĺp verejného osvetlenia takže je nefunkčný ako pre autá tak aj pre chodcov. Na druhej strane prechodu je rovnako vysoký obrubník.

31. máj 2019

Miroslav Krajčík

Ulica je Bojnická cesta, oproti Septime, neviem prečo to zdalo adresu Š. Závodníka keď som označil Bojnickú cestu.
07. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.
Stanovisko ako aj prípadné riešenie podnetu zastreší odbor výstavby MsÚ.
Kto? Odbor výstavby MsÚ

Michal Ďureje - hovorca mesta26. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Chodníky a miestne komunikácie boli budované v období, kedy boli v platnosti technické predpisy a technické normy, ktoré uvedené úpravy chodníkov pri priechodoch pre chodcov neriešili. Novou úpravou noriem sú zadefinované presné podmienky technického riešenia bezbariérových úprav. Do procesu postupných úprav výšky chodníkov pristupuje aj navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách (TP 10/2011). Komplexné riešenie v spojení s debarierizačných úprav chodníkov súvisí aj s opatrením osvetlenia priechodu pre chodcov.
Súbor predložených opatrení, spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie, je časovo a finančne náročný. Mesto ma vypracovaný pasport – zoznam priechodov pre chodcov, ktorý podlieha schváleniu ODI PZ Prievidza. Ďalej vypracováva zoznam priechodov pre chodcov, v súvislosti s pasportom priechodov, na ktorých je nutné zrealizovať predmetné úpravy. Uvedené podklady budú slúžiť k zreálneniu výšky finančných prostriedkov, potrebných k realizácii debarierizačných úprav a na základe ktorých bude možné žiadať o pričlenenie financií v rozpočte mesta.


Martin Hammer
referent oddelenia výstavby
Mesto Prievidza
Mestský úrad

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania