Ulica olympionikov-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

V riešení
meno
Rastislav 02. augusta 2019

Po vybudovaní McDonaldu na parkovisku pred športovou halou začali vodiči parkovať svoje vozidlá dlažbe pred vchodom do športovej haly a klubu 333. Povrch, ktorý nebol postavený na prejazd vozidiel to samozrejme nevydržal, dlažba postupne popraskala a časom sa z nej začali uvoľňovať celé kusy, problém roky nikto nerieši, vylomené kúsky sa svojvoľne povaľujú po okolí a je veľmi smutné, že vstup do budovy, v ktorej sa konajú najnavštevovanejšie športové udalosti v meste a veľké množstvo kultúrnych akcií, vyzerá takto.

13. august 2019

Janíčko

už dávno tam mala byť značka zákaz vjazdu okrem zásobovania,
21. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za nahlásenie podnetu.

V prípade daného problému posúdime rozsah poškodenia priestoru a následne stanovíme spôsob riešenia podnetu. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.
Kto? TSMPD
Kedy? Po preverení situácie

Peter Dengo
stážista
04. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
chodníková dláždená plocha v časti pred vstupom do objektu športovej haly je evidovaná ako plocha pre peších. Stav plochy zodpovedá veku realizácie a jej užívaniu a občasnému prejazdu motorových vozidiel.

Pre určenie rozsahu opravy, prípadne rekonštrukcie, je opodstatnené jej preriešenie v nadväznosti na prípadné budúce zmeny účelu užívania plochy aj vzhľadom na dispozíciu k ostatným susediacim objektom. Rozsah opravy plochy prekračuje možnosti lokálnych opráv správcu miestnych komunikácií a chodníkov - TSMPD s.r.o. Odporučíme zaradiť rekonštrukciu plochy do plánu investícií pre nasledujúce obdobie.

Ing. Martin Hammer
oddelenie výstavby

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania