Ulica M.R. Štefánika-reklama-vylepené plagáty

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Uzavretý
meno
František Šiller 27. decembra 2019

Na jednom zo zasadnutí mestských poslancov som dostal informáciu, že na školských budovách je politická reklama zakázaná. Ak je to pravda, upozorňujem na bilboard na budove školskej jedálne na ulici Sama Chalupku, kde sa politická reklama zobrazuje pravidelne! Ďakujem za nápravu.

30. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pravdepodobne ide o nejaké nedorozumenie. Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov neupravuje, či je politická reklama zakázaná na budovách škôl. Takisto túto vec neupravuje ani Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druhá právna norma len v § 151 v školách a v školských zariadeniach zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagáciu.

Na úrovni mesta Prievidza sa snažíme o reguláciu reklamných zariadení prostredníctvom Koncepcie povoľovania reklamných stavieb v centrálnej mestskej zóne mesta Prievidza http://www.prievidza.sk/mesto/uzemny-plan-mesta/koncepcia-povolovania-reklamnych-stavieb/. Podľa koncepcie nie je prípustné umiestňovať všetky reklamné stavby a reklamné objekty v areáloch škôl a školských zariadení. Tu ale zdôrazňujeme, že táto regulácia sa týka len nových zariadení, ktoré sa povoľujú po schválení koncepcie (11.12.2017), a tiež to, že budova spomenutej školy nie je v centrálnej mestskej zóne (viď. grafická príloha koncepcie).

Alojz Vlčko
vedúci kancelárie primátorky

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania