Nábrežie sv. Metoda-chodník-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Prievidza

Uzavretý
meno
Peter F. 08. septembra 2020

Dobrý deň,
rovnako chcem poukázať na stav chodníka od semaforu na moste až po most pri Sábbii a určite aj ďalej.
Každý deň po nom prejde XX ludí idúcich do práce a do školy, ktorí vystúpia na zástavke na dlhej ulici, chodník je naozaj v katastrofálnom stave a nehovorím o zástavke MHD, ktorá by rovnako potrebovala opravu, najlepšie by bolo keby sa posunula ďalej od cesty smerom viac k rieke, určite priestor na tom tam je, pretože križuje chodník a rovnako by tam mohol vzniknúť priestor aj na autobus, aby neblokoval premávku, ked tam práve stojí.
Chodík v tom mieste, kde končia stromi a je zalomený smerom k ceste, tak by mohol pokračova stále rovno a tým by sa rozšírila aj plocha pre autobus.
Ak sa našli peniaze na 3 chodníky vedla seba pri plavárni ... , tak snád aj na rozumnejšie veci....

10. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
stanovisko k podnetu zabezpečí odbor výstavby MsÚ.

Michal Ďureje- hovorca mesta
14. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
objem požiadaviek na opravu a rekonštrukciu komunikácií a chodníkov výrazne prevyšuje možnosti rozpočtu mesta Prievidza a preto nie je možné všetkým požiadavkám vyhovieť. Pre nastávajúce obdobie sú prioritou komunikácie a chodníky, na ktoré má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu, príslušné povolenia na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.
V nasledujúcom období rokov 2020-2021, vzhľadom na požadovaný objem požiadaviek na opravu chodníkov vo volebnom obvode č. 1, nie je možné požiadavke na opravu - rekonštrukciu predmetnej časti chodníka na Nábreží sv. Cyrila vyhovieť.
Umiestnenie prístrešku autobusovej zastávky rešpektuje majetko-právne pomery. Je osadený na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Jeho posunutie by mohlo zasiahnuť do pozemkov iných vlastníkov.
Mesto Prievidza vykonáva opravy a priebežnú údržbu zastávok MHD v spolupráci so spoločnosťou Technickými službami mesta Prievidza s.r.o. Opravu najviac poškodených častí oceľovej konštrukcie prístrešku a dlažby zaradíme do plánu opráv pre nasledujúce obdobie.

Oddelenie výstavby a životného prostredia
15. september 2020

Peter F.

Dobrý deň,
no inú ako túto odpoveď v štýle ctrl+c - ctr+v som ani nečakal.
Vážení, ale tento stav časti chodníka od Nestlé až po Sabbiu netrvá mesiac, ani rok, ani dva , ale najmenej 5 a viac.
To akože za ten čas ste nesihli naplánovať financie na jeho opravu? By ste sa mali občas poprechádzať po vašich obvodoch peši a nie autom. Zistili by ste, kde a v akom stave sú chodníky a zeleň popri nich.
Nepoviem keby to nebola tak frekvetovaná časť kadial denno denne prejde xx ludí či už do práce , alebo do školy.
Mali by ste lepšie prehodnocovať priority pri prerozdelovaní financií.
Ď.
21. september 2020

Ivan

peter ten chodnik je poskodeny odkedy sa vyliala handlovka a uzlen zarasta a zarasta
22. september 2020

Tatiana

Peter, rovnako je to aj s chodníkom na Bojnickej ceste medzi Tajovského ul. a Ul. Závodníka. Jedná sa o frekventovanú časť chodníka, o ktorého stave som si mailovala s hovorcom meste pred cca 8 - 9 rokmi... a odpoveď? Keď budú financie, bude aj oprava chodníka. A v ešte horšom stave je aj ďalši frekventovaný chodník na Ul. Falešníka pred terajšou Poštou 4... a tento stav tiež netrvá rok alebo dva...
13. október 2020

Peter F.

To je smutné, že mesto rieši podnety a problémy takto "urgentne" už dlhé roky a týmto to považuje za vyriešené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania