Volebný obvod: č. 2
Poslanci: Helena Dadíková; Ing. Ľuboš Jelačič; Ing. Natália Svítková; MUDr. Peter Oulehle; Ing. Renata Úradníčková;
Odvoz komunálneho odpadu - 120l nádoby:: štvrtok, piatok;
Odvoz komunálneho odpadu - 1100 l nádoby: pondelok, štvrtok;
Odvoz separovaného odpadu - plasty (bytovky): pondelok
Odvoz separovaného odpadu - papier (bytovky): utorok
Odvoz separovaného odpadu - sklo (bytovky): streda
Odvoz separovaného odpadu - kov (bytovky): štvrtok (nepárny týždeň)
Odvoz separovaného odpadu - viacvrstvové kombin. materiály (bytovky): štvrtok (nepárny týždeň)
Odvoz separovaného odpadu - IBV: www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/OBYVATEL/Zber%20odpadu/2020/kalendár%20zvozu%20PD%20IBV%202020.pdf
Parkovanie: bez poplatku

Riečna ulica ulica

Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna ulica-neporiadok a odpradky-neodpratané lístie

Staré sídlisko - Riečna ulica
28. novembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna ulica-cyklotrasa-poškodená

Staré sídlisko - Riečna ulica
13. novembra 2020 Komentáre2 Hodnotenie1
Október 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna ulica-chodník-bariéra na chodníku

Staré sídlisko - Riečna ulica
22. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-priechod pre chodcov-chýbajúci

Staré sídlisko - Riečna ulica
02. októbra 2020 Komentáre1 Hodnotenie2
September 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-Cesty a chodníky-iné

Staré sídlisko - Riečna ulica
17. septembra 2020 Komentáre0 Hodnotenie1
Júl 2020
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-lavička-poškodená

Staré sídlisko - Riečna ulica
27. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Staré sídlisko - Riečna ulica
27. júla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-lavička-poškodená

Staré sídlisko - Riečna ulica
27. júla 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Jún 2020
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna ulica-cyklotrasa-poškodená

Staré sídlisko - Riečna ulica
02. júna 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Október 2019
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna ulica-chodník-bariérový

Staré sídlisko - Riečna ulica
25. októbra 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Riečna ulica-cyklotrasa-znečistená

Staré sídlisko - Riečna ulica
21. októbra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Júl 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-rozvodné siete-nebezpečný kábel

Staré sídlisko - Riečna ulica
19. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-znečisťovanie-vody

Staré sídlisko - Riečna ulica
10. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Máj 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-vertikálna značka-chýbajúca

Staré sídlisko - Riečna ulica
17. mája 2019 Komentáre3 Hodnotenie2
Apríl 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Riečna ulica-Zeleň a životné prostredie-iné

Staré sídlisko - Riečna ulica
28. apríla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0