Mládežnícka-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Púchov

V riešení

Sústavný neporiadok okolo kontajnerov na Mládežníckej (1431). Deje sa napriek tomu, že vidíme iniciatívu aj od mesta na upratanie, rovnako aj od susedov, ktorí sa sami schytia a aspoň naoko upracú. Za pol dňa to vyzerá rovnako. Robia to očividne rovnakí ľudia, vyhadzujú obsah kontajnerov, občas sa nedá ani ísť ku košom, nehovoriac o šíriacim sa zápachu. Jediným možným riešením, ktoré mi napada, je vymeniť staré koše za tie nové, zabudované do zeme. Viem, že je to na dlhsie, ale apelujem tým do budúcna za všetkým spoluobčanov. Vďaka

07. júl 2021

Odpoveď samosprávy

Na ulici Mládežnícka mesto plánuje v najbližších mesiacoch vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov pre bytové domy č. 1430, 1431 a 1435.

Občan sa však bez ohľadu na typ smetných nádob podľa VZN č. 15/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov a podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, dopúšťa priestupku, ak ukladá odpad mimo miesta na to určeného (nie do kontajnera, ale položí ho napr. vedľa kontajnera).
Aby bol zabezpečený funkčný zber komunálneho odpadu, vyžaduje si to aktívnu súčinnosť každého občana, ktorý predmetné kontajnery využíva. Kartónové krabice je nutné natrhať na menšie kusy aby sa zmenšil ich objem. Plastové fľaše zošliapnuť a tak následne umiestniť do kontajnera na zber.

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania