1.mája - webová stránka mesta-chýbajúce informácie

Zodpovednosť za riešenie: Púchov

Uzavretý
meno
Viktor 29. januára 2019

Púchov ako okresné mesto nemá jedinú online webkameru, ktorá by bola verejne prístupná.
Keď sa chystám napríklad do Trenčína, pohodlne si už cestou v mobilnom telefóne pozriem, či v Trenčíne sneží alebo prší
V dnešnej dobe majú vlastné webové kamery mnohé mestá, aj niektoré, oveľa menšie od Púchova.
Nemohlo by mesto aspoň niektoré z kamier Mestskej polície sprístupniť aj verejnosti - na webovej stránke mesta? Napríklad kameru, ktorá zaberá kruhový objazd na Rožáku?

04. február 2019

Odpoveď samosprávy

Fungovanie kamier na MsP Púchov upravuje smernica č. 01/2017 o používaní kamerového systému v meste Púchov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.11.2017.
V čl. 4 ods. 2) je uvedené: „Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.“
Z uvedených dôvodov nemôžeme súhlasiť so sprístupnením záznamu ktorejkoľvek kamery systému MsP Púchov tretím osobám.


Mestská polícia Púchov
06. február 2019

Viktor

ako to potom riešia v iných mestách, kde sú kamery prístupné?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.