Neudržiavaný verejný priestor

Zodpovednosť za riešenie: Púchov

Vyriešený
meno
Andrea Golejová 23. júla 2019

Priestor v danej lokalite dlhodobo udržiavame na vlastné náklady. Po výkopových prácach v dôsledku zapojenia optických sietí a napojenia Cirkevnej MŠ na vykurovací systém, došlo k poškodeniu zelene a skalky, ktorú vysádzame a udržiavame z vlastných zdrojov. Napriek tomu, že sa jedná o pozemok mesta, údržba zelene v tejto lokalite je zo strany mesta minimálna. Prosíme o nápravu. Ďakujeme. Ing. Peter Chromek a Mgr. Andrea Golejová

05. august 2019

Odpoveď samosprávy

Podnet bol postúpený na Podnik technických služieb mesta - jedná sa o záhon, ktorý koncepčne prislúcha Marczibányiho záhrade a tú má v údržbe PTSM.

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu
20. august 2019

Odpoveď samosprávy

Priestor bol upravený.

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania