Večerné vlakové spojenie

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Uzavretý
meno
Dm 16. júna 2015

Dopravné spojenie zo Žiliny do Rajca je vo večerných hodinách dosť riedke.
Predpokladám, že vlakové spojenie vypravené zo ŽS Žilina po 23:00 by bolo hojne využívané cestujúcimi vracajúcimi sa večer do Rajca, prípadne do ostatných zastávok na trati.

14. júl 2015

Odpoveď samosprávy

Prikladáme odpoveď Železničnej spoločnosti a.s.

Železničná dopravná obsluha je vzhľadom na svoju technickú, technologickú, ale najmä finančnú náročnosť predurčená na zabezpečenie hromadných prepravných prúdov. Rozsah dopravných výkonov (počet vlakov) je ďalej na jednotlivých traťových úsekoch limitovaný objednávkou dopravných výkonov – finančnými možnosťami objednávateľa (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR). Pri zohľadnení uvedených skutočností sa snažíme o efektívne využitie zdrojov kladených na železničnú dopravnú obsluhu. Pre traťový úsek Žilina - Rajec bol zo strany objednávateľa stanovený súčasný rozsah železničnej osobnej dopravy, ktorý aj na základe našich poznatkov zohľadňuje nosné prepravné prúdy cestujúcich, prípojné väzby na osobné a diaľkové vlaky v Žiline ako aj nevyhnutné návozy a odvozy vlakových náležitostí.

Využitie nového večerného spojenia vo Vami požadovanom čase odchodu zo Žiliny (po 23:00) by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou úplne minimálne. Okrem toho by následne generovalo ďalšie neproduktívne náklady (nutný nocľah personálu v Rajci, resp. vedenie spojenia aj v opačnom smere z Rajca po polnoci z dôvodu návratu náležitostí do ŽST Žilina).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zavedenie požadovaného spojenia zo Žiliny do Rajca neplánujeme realizovať ani v súčasne platnom cestovnom poriadku ani výhľadovo.

S úctou

Ing. Michal Vojtek v. r.
regionálne zastúpenie Žilina
Oddelenie regionálnej a prímestskej dopravy
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania