Neporiadok okolo cesty a znečisťovanie mesta

Zodpovednosť za riešenie: Rajec

Vyriešený

Zaslal: Radko Vrábel, 13. júna 2016

Pravidelne! Znečisťovanie prostredia v Rajci časť mesta krivin !

17. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

O tomto znečistení sme sa dozvedeli už 12.06.2016. Vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu, pracovníci mesta Rajec v stredu 15.06.2016 vyčistili okolie cesty a odpad odviezli na zberný dvor v Rajci na dotriedenie a jeho následné zhodnotenie resp. zneškodnenie.

Ing. Peter Dubec
referent odd. Výstavby a životného prostredia

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.