Nepokosená tráva

Zodpovednosť za riešenie: Rajecké Teplice

Vyriešený
meno
Peter 06. júna 2016

Dobrý deň, chcel by som upozorniť na nepokosenú trávu v Kúpeľnom parku. Nakoľko je avizovaný vyšší výskyt kliešťa a navyše sa v tejto lokalite nachádzajú rôzne plazy (užovka aj vretenica), bolo by namieste upozorniť na túto skutočnosť majiteľa pozemku. Po týchto "lúkach" behajú malé deti (hlavne počas bohoslužieb) a pre ne je pohryznutie vretenicou alebo kliešťom obzvlášť nebezpečné.

07. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Udržiavanie kúpeľného parku, ako aj ostatnej zelene na území mesta, podlieha všeobecne záväznému nariadeniu mesta (VZN) č. 46/2008. Toto VZN upravuje napr. aj termín, do ktorého je v každom prípade nevyhnutné pokosiť zatrávnené plochy. Napriek určeným termínom aktuálnu situáciu zelene sledujeme a kontrolujeme a v prípade potreby vykonávame potrebné kroky. V tomto prípade (a nielen v ňom), na ktorý poukazuje pisateľ, bol vlastník pozemkov už vyzvaný k vykonaniu nápravy, pričom pri nesplnení si svojich povinností mu bude uložená pokuta v súlade s uvedeným VZN.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania