"Nefunkčný" spomaľovač, Ulica 30. Apríla

Zodpovednosť za riešenie: Rajecké Teplice

Vyriešený
meno
Pavol Červený 27. júna 2017

Na ulici 30. Apríla dochádza k sústavnému obchádzaniu spomaľovača vozidlami z oboch strán. Zvýšila sa prašnosť, pri daždi je okolo spomaľovača blato a začala tam stáť dažďová voda. Vozidlá obchádzajúce spomaľovač ma ohrozujú pri vychádzaní z garáže pri spomaľovači. Prosím mesto o nápravu: rozšírenie spomaľovača, alebo iné zabránenie vozidlám obchádzať spomaľovač, prípadne úplné odstránenie nakoľko spomaľovač neplní svoju funkciu.

03. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Pri určovaní šírky spomaľovačov - retardérov sa vždy myslí aj na ostatných účastníkov cestnej premávky a to hlavne cyklistov. Aj v prípade, že cesta je ohraničená obrubníkmi, sa aj z uvedeného dôvodu na okraji necháva voľný priestor. Keby sme aj napriek týmto dôvodom umiestnili retardéry až po okraj spevnenej časti vozovky, vodičom to nezabráni zachádzať jednou stranou vozidla na nespevnenú plochu. Ostré prekážky (betóny a pod.) sa samozrejme z bezpečnostných dôvodov na takéto miesta umiestňovať nemôžu.
V tomto uvedenom prípade sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajú viaceré výjazdy z dvora (garáže), preto presne nevieme, kto je pisateľom tohto príspevku. Máme však za to, že „spomaľovač“ je nazvaný práve takýmto výrazom preto, lebo núti spomaliť vozidlo a tým zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky.
Nič však nebráni tomu, aby sa pisateľ prihlásil na mestskom úrade a spoločne by sme vyhodnotili súčasný stav a hľadali vhodnejšie miesto na umiestnenie retardéra, alebo iné technické riešenie.


Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
14. august 2017

Odpoveď samosprávy

Po konzultácii s pisateľom podnetu, ktorý sa na našu výzvu prihlásil, sme vyhodnotili jeho argumenty a osobné skúsenosti z konkrétnych situácií a na obidvoch stranách sme spomaľovač predĺžili. Ďakujeme mu za spoluprácu a budeme sa snažiť všetky negatívne dôsledky spomaľovača riešiť. Pre cyklistov by mal byť zostávajúci priestor dostačujúci. Vaše príp. ďalšie pripomienky vyhodnotíme.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.