Nespokojní obyvatelia ulice Osloboditelov - zákaz zastavenia

Zodpovednosť za riešenie: Rajecké Teplice

Vyriešený

Zaslal: Obyvatelia ulice Osloboditelov, 09. júla 2017

A zase tu máme ten istý problém!Kde je mestská polícia!Robte konečne niečo aj pre ludí!Toto je totálna arogancia mesta.

14. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Vážení občania a návštevníci ulice Osloboditeľov,
áno, zase máme problém s parkovaním bezohľadných vodičov, ktorí parkujú svojvoľne kdekoľvek. Tento problém pretrváva takmer na všetkých uliciach mesta vďaka niektorým vodičom. Vzhľadom k tomu, že mesto zamestnáva dvoch príslušníkov mestskej polície nie je možné zabezpečiť nepretržité 24 hodinové hliadkovanie. Vďaka Vašej fotografii príslušníci mestskej polície v rámci šetrenia priestupku zistili majiteľa vozidla, ktorý je predvolaný za účelom uloženia sankcie. V závislosti od personálnych a finančných možností mesto každodenne zabezpečuje činnosti súvisiace so životom v meste, tak pre svojich občanov ako aj návštevníkov.


Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.