Kúpeľný park-chodník-bariérový

Zodpovednosť za riešenie: Rajecké Teplice

V riešení
meno
Matúš 👍 15. júla 2019

Pri výstavbe prestupného uzla sa nejak pozabudlo na rampu pre imobilných z nástupiska vlakov na autobusovú stanicu. Pritom v projekte bola. Zmení sa ešte niečo na tomto stave?
Zodpovedný by mal byť ŽSK ako objednávateľ stavby.

Zdroj foto: FB ŽSK

19. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Mesto projektovou dokumentáciou nedisponuje a ani nemáme takúto informáciu. Po získaní odpovede na náš už zaslaný dopyt sa k veci vyjadríme, resp. Vás s vyjadrením Žilinského samosprávneho kraja oboznámime.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
19. júl 2019

Matúš 👍

Toto sú vizualizácie zo súťažných podkladov.
23. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Uvádzame časť vyjadrenia Žilinského samosprávneho kraja k podnetu:
Bezbariérový prístup z autobusového nástupišťa na železničnú zastávku v Rajeckých Tepliciach bol súčasťou projektovej dokumentácie stavby „Vybudovanie a vybavenie intermodálneho bodu v Rajeckých Tepliciach“ v časti „VIZUALIZÁCIA“. Projektant v tejto časti znázornil prípadné možné riešenie bezbariérového prístupu, ale v samotnom projekte nebola rampa pre imobilných a osoby so zníženou pohyblivosťou súčasťou rozpočtu. Realizácia rampy pre imobilných (v rozsahu aký je znázornený v časti „Vizualizácia“) by bola technicky náročná a zároveň by vyžadovala aj zložitejší legislatívny proces.
Pozn. mesta: z uvedeného vyplýva, že tento projekt bol ukončený a zmeniť (doplniť) súčasný stav je možné iba ďalším - iným samostatným projektom.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
23. júl 2019

Matúš 👍

Ďakujem za odpoveď. Bude sa samospráva spolu so ZSK v budúcnosti zaoberať dobudovaním rampy? Je to skutočne zložité dostať sa zo zelezničnej zastávky na autobusovú stanicu s vozíkom, ale aj kočíkom.
17. september 2019

Odpoveď samosprávy

V budúcnosti sa samozrejme touto problematikou zaoberať môžeme, ale rozhodujúcim partnerom v tomto prípade sú Železnice SR, ktorým patria dotknuté nehnuteľnosti, vhodné na umiestnenie novej rampy. K veci je však potrebné aj uviesť, že na opačnej strane budovy železničnej stanice sa nachádza nájazdový chodník - rampa, po ktorej je možné s menšou obchádzkou prejsť z autobusového na železničné nástupište a bez väčších prekážok.

Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.