29. júla 2020

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov.