Parkovanie na tráve pri ZŠ na ul. Horná

Zodpovednosť za riešenie: Šaľa

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 15. decembra 2011

Autá tu parkujú na verejnej zeleni každý deň ráno aj poobede, keď nosia rodičia deti do školy. Hneď za rohom je široká cesta, na ktorej zvyknú parkovať aj autobusy bez toho, aby to obmedzilo premávku. Na parkovanie na zeleni v tejto oblasti som upozorňoval emailom náčelníka MsP v Šali, ktorý prisľúbil častejšie kontroly. Výsledok je vidieť na fotkách.

24. január 2012

Odpoveď samosprávy

MsP pristúpila ku kontrolám ulice Hornej pred budovou ZŠ Murgaša zameraným na parkovanie vozidiel na tráve. Tohto sa dopúšťajú rodičia školopovinných detí najmä v raňajších hodinách, počas ich príchodu do školy. MsP vykonáva každý deň počas pracovného týždňa zabezpečovanie štyroch najfrekventovanejších prechodov pre chodcov zamerané na zvýšenie bezpečnosti detí počas ich presunu do školy. Z dôvodu personálneho vyťaženia, keďže zabezpečovanie prechodov prebieha v rovnakom čase ako príchod detí do školy, boli vykonávané kontroly ul. Hornej v dňoch, keď bol personálny stav zmeny dostačujúci na zabezpečenie prechodov aj na vykonanie kontroly. Počas týchto kontrol MsP upozorňovala vodičov na dopúšťanie sa priestupku. Pokiaľ sa kontrolou zistilo, že sa jedná o opakované porušenie zákona, bolo pristúpené k riešeniu v zmysle zákona.
23. júl 2012

Odpoveď samosprávy

Dobry deň,

Na uvedenej ulici bola osadená dopravná značka Zákaz státia.

S pozdravom

Melušová Zuzana
MsÚ Šaľa

26. júl 2012

Anonymný užívateľ

Domnievam sa, že porušenie zákazu státia označeného značkou nie je väčším priestupkom, ako porušenie státia na tráve, na priechode (a 5m predním), alebo na ceste, kde neostanú prejazdné dva pruhy široké 3m. Nie som si istý, či sa osadenie značky na mieste, kde predpisy aj tak neumožňujú stáť, dá považovať za riešenie problému. Po prázdninách uvidíme, či to aspoň čiastočne pomôže, alebo či vodiči zistia, že to aj tak nikto nekontroluje, keďže Mestská Polícia v Šali je podľa vyjadrenia samosprávy práve v čase parkovania na tomto mieste úplne znefunkčnená inou činnosťou (ktorá zrejme ani nepatrí medzi jej povinnosti).
24. október 2013

Anonymný užívateľ

Autá tam parkujú stále, trávniky sú rozryté rovnako, ako keď som oznamoval podnet. Ako vidno, obyčajné zapichnutie značiek, navyše na miesto kde sú zbytočné nestačí, obzvlášť, ak vodiči vedia, že MsP v Šali nefunguje a oznámenými priestupkami sa nezaoberá.

Česť práci!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania