Parkovanie Okružná

Zodpovednosť za riešenie: Šaľa

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 03. februára 2014

Fotografie zachytávajú dva priestupky - státie na verejnej zeleni a jazdu po chodníku. Tretí priestupok - blokovanie cesty stojacim autom na fotografiách nevidno. Smetiari obchádzajú po chodníku práve to auto blokujúce cestu. Podľa vyhlášky by mal ostať voľný jazdný pruh pre každý smer jazdy v šírke nejmenej 3m. Podľa MsP Šaľa síce stačí, ak je prejazdný len jeden pruh (snažil sa ma o tom presvedčiť príslušník Sciranka - v Šali zrejme platia iné predpisy ako vo zvyšku SR), ale tu nie je splnená ani táto, šalianskymi policajtami svojvoľne upravená podmienka. V skutočnosti tam neostávajú ani tie tri metre, takže autá jazdia po chodníku.

Ignorovanie dodržiavania predpisov Mestskou políciou v Šali žiaľ nie je priestupkom a ako vidno na parkovaní v tomto meste, neprekáža to ani primátorovi, ani poslancom, ktorí majú možnosť kontrolovať prácu MsP.

Na Okružnej je permanentne zablokovaná aj spojovacia cesta s Partizánskou (smetiari sa kvôli tomu a zároveň kvôli nepremyslenému vyznačeniu parkovacích miest na parkovisku už nedostanú ku smetiakom), autá stoja aj priamo v zákrute - a policajti chodia okolo, ale cesty večne blokované stojacimi autami im neprekážajú, vôbec si ich nevšímajú.

Podľa slov náčelníka MsP Šaľa Mgr. Krokavca tadiaľ chodieva aj on sám - do škôlky, takže nie je možné, aby to nevidel (pokiaľ nejazdí so zatvorenými očami).

04. február 2014

Mečiar

toľko o MsP v Šali
04. február 2014

Miroslav Martinček

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Takéto konanie príslušníkov MsP Šaľa nie je bežné. Chcel by som poprosiť o doplnenie údajov, kedy bol snímok zhotovený, resp. kedy prišlo k tomuto konaniu, aby sme mohli vyvodiť dôsledky a zabránili opakovaniu porušovania právnych predpisov.
S pozdravom
zástupca náčelníka MsP
05. február 2014

Jozef Belický

Dosť zvláštne ak zástupca primátora, ktorý by sa mal podieľať na riešení podnetu občana sem zavesí fotku o pochybení polície. Ani nie je možné zistiť či policajti nemali dôvod na to aby tam stáli ale prečo to neriešiš s náčelníkom?
05. február 2014

Jozef Mečiar

Príspevok o mestskej polícii som sem nedal ja. Pri pridávaní príspevku stačí zadať meno a mail adresu. Takže sem kľudne môže niekto prispievať a podpísať sa akokoľvek a doplniť ľubovoľnú adresu.
Jozef Mečiar, zástupca primátora
05. február 2014

Barack Obama

Žiaľ, zneužitie mena je na tomto webe jednoduché -)
Jozef Mečiar
05. február 2014

Peter Krokavec

Problém s parkovaním áut je celoslovenský. Na sídliskách a obytných zónach v Šali je jedným z jeho hlavných dôvodov nedostatok plôch na parkovanie. Veľká časť komunikácií v obytných zónach a sídliskách nedosahuje patričnú šírku, aby na nich bola možnosť bezpečného parkovania v zmysle platných predpisov. Udeľovaním pokút sa vyriešiť problém nedostatku parkovacích miest v týchto lokalitách nedá. Tento jednoduchý spôsob vieme aplikovať a aj aplikujeme na skutočne rizikové lokality a nedisciplinovaných nebezpečne zaparkovaných vodičov, ale občanom, ktorí tam bývajú to problém s parkovaním nevyrieši. V prvom rade treba hľadať komplexné riešenia a nielen krátkodobé opatrenia organizačného charakteru, bez objektívnej znalosti súvislostí či príčin daného stavu. MsP navrhuje lokality za účelom budovania ďalších plôch určených pre statickú dopravu. Bohužiaľ, nie všetky návrhy sa dajú z finančných dôvodov realizovať okamžite. MsP tiež výstavbu parkovacích miest nezastrešuje, v tejto veci spolupracuje s kompetentným úsekom na MsÚ. V dotazovanej lokalite navrhujeme zjednosmerniť premávku, aby sme vytvorením odstavnej plochy v jednom pruhu zvýšili možnosti parkovania na ul. Okružnej, kde je aj tak nedostatok plôch určených na parkovanie. Toto riešenie bolo prerokované aj s dopravným inžinierom okresného riaditeľstva PZ a zodpovedným zamestnancom MsÚ.
Čo sa týka Vašich narážok na moju osobu, nebudem sa k nim vyjadrovať, pretože som zástancom rozumnej komunikácie bez osobných útokov a invektív. Aj bez Vášho podnetu sme daný problém, ako aj mnohé ďalšie v meste, mali identifikované, ale samotné systémové riešenie v prospech občanov trvá niekedy dlhšie.
Peter Krokavec
05. február 2014

Jozef Belický

Jozef a je to takto dobre, že môžeš písať pod hociakým menom?
05. február 2014

VasilisaPetrovna

S toho vypliva , že je vlastne na vôli policajta komu dá a komu nedá pokutu. viď. sidl.Veča. Ulice sú plné áut , nepriechodné pre pož.techniku. Ak stojím 1 kolesom na tráve ale nikomu nezavadziam tak sa kľudne stane , že dostanem papuču a ten čo stojí na sídlisku kde zavadzia ale pre nedostatok parkovacích miest a lenivosť odparkovať inde papuču nedostane. To je MsP Šaľa.
05. február 2014

ing.Belovič

Ano presne tak
05. február 2014

Mečiar

to : pán Martinček. Teraz je to už jedno kedy sa to stalo , treba len príslušníkov MsP upozorniť , že aj oni musia dodržiavať zákony.
05. február 2014

Peter Krokavec

Ja som písal o konkrétnej ulici , kde zostáva voľný prejazd pre vozidlá. Zmerali sme to s dopravným inžinierom a navrhli riešenie (zjednosmernenie). Nepísal som o státí na chodníkua a verejnej zeleni
Nie je to svojvôla policajtov. Pripravujeme návrhy aj pre sídlisko Veča.
Peter Krokavec
05. február 2014

večanka

Vopred ďakujeme. Dúfam , že riešenie príde čoskoro.
13. február 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

problém s parkovaním áut je celoslovenský. Na sídliskách a obytných zónach v Šali je jedným z jeho hlavných dôvodov nedostatok plôch na parkovanie. Veľká časť komunikácií v obytných zónach a sídliskách nedosahuje patričnú šírku, aby na nich bola možnosť bezpečného parkovania v zmysle platných predpisov. Udeľovaním pokút sa vyriešiť problém nedostatku parkovacích miest v týchto lokalitách nedá. Tento jednoduchý spôsob vieme aplikovať a aj aplikujeme na skutočne rizikové lokality a nedisciplinovaných nebezpečne zaparkovaných vodičov, ale občanom, ktorí tam bývajú to problém s parkovaním nevyrieši. V prvom rade treba hľadať komplexné riešenia a nielen krátkodobé opatrenia organizačného charakteru, bez objektívnej znalosti súvislostí či príčin daného stavu. MsP navrhuje lokality za účelom budovania ďalších plôch určených pre statickú dopravu. Bohužiaľ, nie všetky návrhy sa dajú z finančných dôvodov realizovať okamžite. MsP tiež výstavbu parkovacích miest nezastrešuje, v tejto veci spolupracuje s kompetentným úsekom na MsÚ. V dotazovanej lokalite navrhujeme zjednosmerniť premávku, aby sme vytvorením odstavnej plochy v jednom pruhu zvýšili možnosti parkovania na ul. Okružnej, kde je aj tak nedostatok plôch určených na parkovanie. Toto riešenie bolo prerokované aj s dopravným inžinierom okresného riaditeľstva PZ a zodpovedným zamestnancom MsÚ.
Daný problémn sme, ako aj mnohé ďalšie v meste, mali identifikované, ale samotné systémové riešenie v prospech občanov trvá niekedy dlhšie.

Kpt. Mgr. Peter Krokavec
Náčelník MsP Šaľa

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania