Mesto Šaľa, Zeleň a životné prostredie, Najaktívnejšie

Vyriešený
 
meno užívateľa

Likvidácia zelene / vytváranie skládky

Mesto Šaľa - Brezová
30. novembra 2011 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Stanovisko taxíkov?

Mesto Šaľa - Staničná
30. novembra 2011 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Betónové kocky

Mesto Šaľa - Kukučínova
05. decembra 2011 Komentáre6 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Likvidácia verejnej zelene

Mesto Šaľa - Murgašova
21. januára 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok vedľa bufetu na stanici

Mesto Šaľa - Staničná
21. januára 2012 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Burina na stavbe

Mesto Šaľa - Hlavná
21. januára 2012 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Veľké plochy zarastené burinou

Mesto Šaľa - Staničná
21. januára 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Kopy stavebého odpadu na konci Záhradníckej ulice

Mesto Šaľa - Záhradnícka
02. apríla 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Stavebný odpad na ul. Staničná

Mesto Šaľa - Staničná
02. apríla 2012 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odpad pri Váhu

Mesto Šaľa - Váhová
02. apríla 2012 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Odpad na zimnom štadióne

Mesto Šaľa - Váhová
02. apríla 2012 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Skládky a nepokosená burina na ul. Družstevná

Mesto Šaľa - Družstevná
02. apríla 2012 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Skládky odpadu pri kotolni na Orechovej ulici

Mesto Šaľa - Orechová
02. apríla 2012 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odpad pri bývalej SPŠCH a nepokosená burina

Mesto Šaľa - Petra Pázmaňa
16. apríla 2012 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Burina a odpad v záhradkách za nemocnicou

Mesto Šaľa - Kráľovská
16. apríla 2012 Komentáre1 Hodnotenie0