Ulica Vysoká

Zodpovednosť za riešenie: Sečovce

Vyriešený
meno
Peter 27. septembra 2016

V súvislosti s nedávno odvysielanou reportážou v televízii, ktorej hlavnou témou bola situácia v našom meste okolo spomínanej zatvorenej uličky mám jednu otázku. Ak je taký problém s nočným kľudom a vandalizmom v lokalite spomínanej uličky, prečo sa to nevyrieši napríklad nejakou prevádzkovou dobou ulice napr. od 6.00 ráno by sa odomkla a večer napr. o 21.00 by sa uzamkla. V noci aj tak nikto nechodí či na poštu, či do kostola alebo na polikliniku. Zamestnancov má mesto dosť a myslím, že jeden, ktorý by bol za toto zodpovedný by sa určite našiel. Takto by každý bol spokojný. Občania by mali kadiaľ chodiť a obyvatelia tunajšej ulice by nemali problém s nočným kľudom a vandalizmom.

06. október 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Ďakujeme za Váš podnet. Musím ale pripomenúť, že spor o danú lokalitu sa už niekoľko rokov (od r. 2012) ťahá dodnes. Keďže sa jedná o súkromný pozemok, nemôže mesto Sečovce nariadiť vami navrhovanú prevádzkovú dobu. Tento problém sa snažili riešiť aj občania mesta dohromady troma petíciami, ktoré však boli neúspešné. Vlastníci pozemku so spriechodnením ulice nesúhlasia.

Bc. Milan Palfi
kultúrny referent
MsÚ Sečovce
25. október 2016

Mgr. Anna Ferková

Dobrý deň, mesto Sečovce a obce s podobným problémom!
Predpokladám, že odpoveďou ako dopadli neriešené podnety občanov žiadajúcich otvoriť brány na spriechodnenie Ulice Vysoká v Sečovciach bol Bc Palfi = kult. referent len poverený. Uznajte, že nie šťastným spôsobom. Aj keď ide aj o" kultúru spolužitia " a pán Pálfi je šikovný zamestnanec , no na inom úseku, než správa majetku mesta a riešenie verejného záujmu!
Chvíľu som bola poslankyňou MsZ Sečovce a zapojila som sa do možnosti riešenia spriechodnenia, dokonca písomnou komunikáciou s právnikom , ktorý radí primátorovi a spol. za odplatu.
Názor veľkej skupiny dotknutých osôb , ktoré nerušene dlhé roky používali prechod spornou ulicou je opodstatnený. Tak začiatok ako aj koniec ulice patrí mestu, iba časť je spoluvlastníctvom alebo podielovým vlastníctvom FO alebo PO.Ak by si každý vlastník tvrdohlavo chránil svoj kúsok povrchu zemského , nemali by sme asi nikde vedenia elektriny, plynu , cesty , chodníky... Tu ide o spor , či peší možno prechádzať celou ulicou , ak jej kúsok vlastní súkromná osoba ajej synček.Môj názor: do úvahy prichádza až vyvlastnenie sporných cca120m štvorcových. Prečo? Plnoletá vlastníčka neprijíma žiadny návrh na riešenie, zotrváva na svojom práve na súkromné vlastníctvo a dosť.Avšak tu naráža právo iných = skupiny stoviek používateľov celej ulice denne na právo jednotlivca. Rodina vlastníčky pri tom nepoužíva dotknutú východnú parcelu v Ulici Vysoká. Užívanú časť rodinnej usadlosti má ohradenú inými plotmi. Nie je mi známy žiadny neoprávnený vstup kohokoľvek na tú podstatnú časť rodinného majetku. Naopak, na svoj dvor vstupuje rodinka cez plochu vo vlastníctve mesta od juhu, z inej ulice.
Majú teda občania /ako spolumajitelia majetku mesta / zamedziť prejazdu a prechodu tejto rodine do ich nehnuteľnosti= dvora a domu???Pri nedostatku empatie, vzájomného pochopenia medzi ľuďmi by sme žili iba vo večných sporoch a nenávisti. Mnou navrhované riešenie pre neľahostajných občanov bol návrh pozvať až televíziu, ak sa nedočkáme pomoci úradov. Riešním by bolo rokovanie ukončené zriadením vecného bremena = zápisom práva prechodu celou ulicou do katastra nehnuteľnosti= vyjsť v ústrety občanom a našim hosťom, čím sa o 3/4 skráti presun ulicou oproti obchádzke cez iné cesty.Vandalizmus , na ktorý sa právom sťažovali mnohí občania...riešiť spoluprácou s OO PZ, zabezpečiť pohodu a pokoj tak v tejto lokalite , ako v celom mestečku, zvlášť ak sme do kamerového systému investovali nemalé finančné prostriedky. Sú kamery na tých najpotrebnejších lokalitách?
Dávam do pozornosti zápisnice z môjho stretnutia s petičníkmi od r. 2011/12 a zo zastupiteľstiev , na ktorých sa o probléme rokovalo.Zodpovední odborní zamestnanci by mali pokračovať v úsilí smerujúcom k pohode väčšiny a k právu užívať priestor pre všeobecný život v meste. Mgr. Ferková
24. november 2017

Mgr. Anna Ferková

Ako mohlo Mesto označiť podnet Ulica Vysoká za vyriešený, ak dvojbrána je naďalej prekážkou vo voľnom pohybe osôb. Z televíznej relácie dokonca vyplynulo, že prekážku neinštalovala rodina Kizekovcov, ale poslankyňa MsZ p. Monika Popaďáková. Nie je toto oproti vôli občanov , podpísaných v peticiách,hrubým zneužívaním právomoci zo strany poslankyne vo svoj neoprávnený prospech? + Prečo nútime malých a slabých na 3/4 obchádzku mestom ??? Cez Moskvu sa chodí do Ríma? Do kedy v Sečovciach nenájdeme empatickú pomoc širokej verejnosti bez trestných oznámení? af

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania