Smetisko Štúrova garáže

Zodpovednosť za riešenie: Sečovce

Vyriešený
meno
Peter Domanič 12. marca 2017

Dobrý deň, zase apelujem na večný problém vytvárajúceho sa smetiska na Štúrovej ulici pri garážach. Keďže nám už zmizol sneh a smetie sa neroztopilo tak sa pýtam či sa s tým dá niečo robiť. Alebo mi zase odpíšete že je to na pleciach majiteľov garáží? Na druhej strane cesty sa vytvára nie smetisko, ale už hnojisko.

14. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za váš podnet pán Domanič. Problémom sa zaoberáme a Technické služby vzniknutú situáciu budú v najbližšom čase riešiť.
Ako ste aj sami spomenuli, v prvom rade neporiadok, aj keď nechcený, musí majiteľ garáže vypratať na vlastnú zodpovednosť. Časť pozemku pred garážami patrí vlastníkom, ktorí zodpovedajú za jeho udržiavanie. To nie je môj výmysel, potvrdil to aj poverený vedúci Technických služieb, J. Paulovčák.
Na druhej strane cesty, oproti garážam bude neporiadok tiež vyprataný.

Bc. Palfi Milan
kultúrny referent
Mestský úrad Sečovce
17. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pracovníci Technických služieb upratali odpadky v danom úseku. Mesto neporiadok vyčistilo na vlastné náklady.

Tiež musím na tomtmo mieste spomenúť, že podľa VZN č. 6/2015 o verejnom poriadku a čistote v meste Sečovce v §10 bod 1 určuje, že právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj majetok rodinných domov a priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené. ďalej v bode 3 je uvedené, že ak sú na miestach verejnosti prístupných vlastníkmi (správcami, užívateľmi) týchto nehnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo povinní takéto plochy riadne udržiavať a čistiť.
Majitelia garáži zodpovedajú za úsek medzi garážou a cestou.

Bc. Palfi Milan
kultúrny referent
Mestský úrad Sečovce
28. marec 2017

Peter Domanič

Ďakujem veľmi pekne za odstránenie vzniknutého stavu, hlavne sa chcem poďakovať Tech.Službám za promptné riešenie problému a verím že aj do budúcna budeme takto zveľaďovať okolie a prostredie mesta.
PS: o mesiac Vám to nafotím zas ako to tam vyzerá a ako naši spoluobčania a asociáli nám skrášľujú naše malebné mestečko Sečovce.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.