Nelegálna skládka biologicky rozložiteľného a komunálneho odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Sečovce

Vyriešený

Zaslal: Ján, 24. mája 2017

Na Mostovej ulici v Sečovciach sa aj v tomto roku 2017vytvorila nelegálna skládka komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu na mestskom pozemku priamo pri ceste. Na túto skládku vynášajú občania z blízkych záhrad biologický a KO počas celého roka aj napriek tomu, že mesto už má VZN 34/2017 na základe zákona NRSR 79/2015 .
Týmto žiadame o vyčistenie skládky a zabezpečiť mestský pozemok tabuľou s nápisom " Zákaz sypania smeti a biologického odpadu. "

Ďakujeme za pochopenie a nápravu.

30. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Doborý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Mestský úrad sa ním bude zaoberať. V prvom rade bude vzniknutá situácia (čierna skládka) nahlásená príslušnému oddeleniu Policajného zboru. Preto odporúčame občanom, aby tiež vznik akejkoľvek čiernej skládky nahlasovali najprv na polícii.

Bc. Palfi Milan
Kultúrny referent
MsÚ Sečovce
08. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

priestor bol dnes uprataný technickými službami.

Bc. Palfi Milan
Kultúrny referent
MsÚ Sečovce
08. jún 2017

Ján

Ďakujeme vedeniu mesta a TS v Sečovciach za promptné vyčistenie nelegálnej skládky a dúfame, že určití nemenovaní obyvatelia Mostovej ulice pochopia, že znečisťovať a špatiť si svoje životné prostredie sa nevypláca.
Prosíme ešte o tabuľu s nápisom o zákaze sypania smetia a biologicky rozložiteľného odpadu.
Ďakujeme.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.