Kontajner spoločnosti Humana

Zodpovednosť za riešenie: Senec

Vyriešený

Zaslal: Jaroslav, 23. júla 2017

Kontajner spoločnosti Humana v priebehu mesiaca júl po štvrtý krát vylomený a veci porozhadzované po okolí. Kontajner je umiestnený na nevhodnom mieste.

25. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Kontajner je uzavretý a je pracovníkmi Útvaru údržby mesta Senec monitorovaný.

mesto Senec

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.