Hviezdoslavova-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: Senica

V riešení

neorezaný strom pri chodníku a príjazdovej ceste, záchranka má problém sa dostať ku vchodom k bytovému domu. BD Hviezdoslavova 470/46

28. december 2021

Odpoveď samosprávy

Podľa priloženej fotodokumentácie sme identifikovali strom ako druh rodu Picea. Nakoľko dané druhy sú veľmi citlivé na mechanické vyvetvovanie a tým možné nevhodné rozloženie ťažiska koruny, neodporúčame jednostranné vyvetvenie dreviny do podchôdznej výšky. Rovnako, s ohľadom na plytkokoreniaci koreňový systém je u smrekov zvýšené riziko vývratu pri vyosenej korune.
Ak by bolo potrebné problém vyriešiť okamžite, správca bytového domu požiada o výrub dreviny a následne bude určená náhradná výsadba.
Ak nie je problém akútny, musíme k orezu pristupovať odborne a citlivo, čo znamená realizovať ho vo vhodnom období, t. j. predjarnom.

Ing. Mária Gavorová, PhD., Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.