Kasárenská ulica - smetisko

Zodpovednosť za riešenie: Senica

V riešení
meno
Lucia Prokešová 08. februára 2018

Smetisko pri ceste Kasárenská.

22. marec 2018

Odpoveď samosprávy

V stredu 14. marca sa na Mestskom úrade v Senici stretol primátor mesta so zástupcami spoločností, ktoré sídlia v priemyselnej zóne Kaplinské pole. Témou stretnutia bol spoločný problém, a to neporiadok vznikajúci po vodičoch kamiónov stojacich popri krajnici na ceste v tejto lokalite. Odpadky popri cestách sú zlou vizitkou nielen pre mesto, ale aj pre samotné podniky.
Stretnutia s primátorom Branislavom Grimom sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých spoločností z priemyselnej zóny, riaditeľ Technických služieb, náčelník mestskej polície a pracovníci MsÚ. K problematike sa vyjadrili všetci pozvaní. Mesto Senica čistí lokalitu Kaplinské pole 4x ročne prostredníctvom dlhodobo nezamestnaných ľudí z úradu práce. Momentálne pracuje v uliciach mesta do 20 takýchto pracovníkov, niektorí sú zamestnaní na 4 hodiny denne, iní na 8 hodín denne. V minulosti ich bolo dvakrát toľko. Títo pracovníci robia okrem čistenia mesta aj iné činnosti, no z kapacitných dôvodov sa im určujú prioritné oblasti. Problém s vodičmi kamiónov rieši intenzívne aj spoločnosť Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia, ktorá pre vodičov kamiónov vybudovala tzv. sociálnu budovu, kde majú WC, sprchu, kávomat, či automat. Vodiči tu majú vytvorené slušné podmienky na vykonanie hygieny, či svojich potrieb. Pred závodom je veľkoobjemný kontajner na odpad a podnik má zaplatenú osobu, ktorá odpad po nezodpovedných kamionistoch zbiera. Po krajniciach však nezostávajú po vodičoch len odpadky . Títo tu dokonca vykonávajú malú aj veľkú potrebu, napriek sociálnym zariadeniam pre nich určených.

Zástupcovia spoločností vyjadrili názor, že problémom sú skôr kamionisti, ktorí nevezú materiál na vykládku, či čakajú na nakládku tovaru v ich závodoch, ale vodiči kamiónov, ktorí si tu robia povinnú prestávku. V meste chýba odstavná plocha pre kamióny, a tak títo vodiči využívajú širšiu cestu v priemyselnej zóne.

Na stretnutí padlo niekoľko návrhov ako vzniknutú situáciu riešiť. Na viacerých úsekoch by mali byť osadené informačné tabule s upozorňujúcimi nápismi aj v cudzích jazykoch na zákaz sypania smetí , či s upozornením, že je priestor sledovaný bezpečnostnými kamerami. Niektoré úseky budú teda monitorované bezpečnostnými kamerami. V zóne by malo byť osadené dopravné značenie so zákazom zastavenia a vyznačené parkovacie zóny pred jednotlivými závodmi vyhradené len pre kamióny čakajúce na nakládku v danom podniku. Po tejto úprave dopravným značením bude môcť zasiahnuť či už mestská alebo štátna polícia, ktorá by v lokalite mala vykonávať častejší dohľad. Na základe spolupráce s jednotlivými podnikmi budú kamióny selektované a následne riešení tí vodiči, ktorí tu stoja neoprávnene. Dopravným značením by sa malo docieliť zmenšenie úseku, kde budú kamióny stáť . Na stretnutí bolo tiež dohodnuté, že na elimináciu znečisťovania bude v lokalite osadených viac kontajnerov a zabezpečený ich častejší vývoz.Pavol Pukančík, koordinátor aktivačnej činnosti
22. marec 2018

Lucia Prokešová

Fantastické. Ďakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.