Čáčovská cesta-znečisťovanie-ovzdušia

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Soňa Piváčková 13. augusta 2020

Neuveriteľny zápach spôsobený vypúšťaním exkrementov z ošípaných v obednych hodinách a skorých ranných hodinách z chovnej stanice Jablonica. Vzduch je totálne nedychatelny a nie je možné vetrať celé hodiny. Prečo to vyvážajú do obytných oblasti a nie na polia ktoré sú mimo týchto obytných oblastí a mimo lokality chovnej stanice. Navyše je to v ohromných množstvách o čom svedčí zápach. Ľudia ktorý cestovali autobusom cez Čačov sa sťažovali na to ze v Cacove cely autobus neznesitelne zapácha. To len pre predstavu aky velky to bol zapach.

13. august 2020

Odpoveď samosprávy

Riešenie tohto podnetu nie je v kompetencii mesta Senica. Napriek tomu sme už v minulom roku zvolali stretnutie so zástupcami agropodnikov z okolia nášho mesta a tiež s Okresným úradom Senica, ktoré povoľuje túto činnosť. Na stretnutí zaznelo, že poľnohospodári na obmedzenie vedľajšieho účinku aplikácie hnojovice prijali viacero opatrení. V prvom rade je to voľba techniky aplikácie, kde zvolili najmodernejšiu a najefektívnejšiu z hľadiska obmedzenia zápachu a strát živín, a to je jej priama aplikácia do pôdy. Na pozemkoch umiestnených v tesnej blízkosti obytných častí vynechávajú niekoľko desiatok metrov, kde hnojivá neaplikujú, aby aj takto znížili možný negatívny vplyv.
Z rokovania vyplynula dohoda o vzájomnom informovaní sa. Poľnohospodári informujú mesto o termínoch hnojenia pôdy a samospráva vopred o týchto procesoch a možnom vzniku zápachu oboznamuje občanov, aby nedochádzalo medzi ľuďmi k dezinformáciám. Predbežná doba trvania aplikácie na parcelách obhospodarovaných PD Čáčov v okolí Čáčova nám bola oznámená do soboty 15. 8. 2020.
Aplikácia organických hnojív je však pradávna operácia na zabezpečenie nevyhnutnej výživy poľnohospodárskych plodín a zlepšenie vlastností pôdy. Na rozdiel od minulosti, keď sa organické hnojivá aplikovali do pôdy jedným malým strojom, dnes sa na udržanie či zvýšenie úrodnosti využívajú najmodernejšie technológie, techniky a vedecké poznatky. Použitím najmodernejšej techniky sa zvyšuje objem hnojiva, ktorý možno na pole dopraviť, zároveň sa znižuje čas aplikácie.
Treba si uvedomiť, že organická zložka v hnojive je nesmierne dôležitá pre široký komplex procesov v pôde, bez ktorého by v pôde chýbal život. Ak nie je život v pôde, nie je život ani na nej. Organická hmota má priaznivý vplyv na štruktúru pôdy a množstvo iných procesov v pôde. Prostredníctvom nej je schopná čeliť rôznym výkyvom vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach (zadržiavanie vody, živín, výkyvy pôdnej reakcie, atď.). Poľnohospodárska prax ukazuje, že použitím organických hnojív sa znižuje potreba používania insekticídov a herbicídov, čo znamená, že rastliny sú zdravšie, rýchlejšie rastú, bez potreby použitia umelých látok.

Ing. Ivan Šteffek, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ
13. august 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Okresný úrad Senica, odbor životného prostredia
13. august 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt
13. august 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali subjektu, ktorý označila samospráva ako zodpovedný.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
addova.odkaz@gmail.com
19. august 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v prílohe prikladáme stanovisko Okresného úradu Senica k danému podnetu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.