23. septembra 2019

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení VN a NN v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov: celá ul. Hámorská, časť ul. Sládkovičová od č.d 299 po č.d. 307, časť ul. Pálenčiarska od č.d. 406 po č.d. 416, od č.d. 434 po koniec ulice č.d. 439, od č.d. 419 po koniec ulice č.d. 2186