Prechod k autobusovej zastávke pod NsP (smer LE, KE, PO)

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení

Dobry den. Chcel by som upozornit na problem s prechodom k zastavke pod NsP. Dostat sa na tuto zastavku je mimoriadne nebezpecne, pretoze tu nie je prechod pre chodcov. Situaciu stazuju aj vodici, ktori maju pri dvoch jazdnych pruhoch v jednom smere a bliziacemu sa koncu mesta pocit, ako by boli na pretekarskej drahe

18. november 2014

Odpoveď samosprávy

Žiadosť samosprávy mesta adresovaná Košickému samosprávnemu kraju a Správe ciest Košického samosprávneho kraja:

Dobrý deň.

Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu obdržalo nižšie uvedený podnet.
Nakoľko sa jedná o problematiku v kompetencii Košického samosprávneho kraja a Správy ciest KSK žiadame Vás o Vaše stanovisko, resp. o jeho riešenie.

S úctou

Ing. Andrea Jančíková
vedúca kancelárie primátora
18. november 2014

Pavla Ráchelová

Na základe odpovede samosprávy meníme zodpovednosť za riešenie podnetu na iný subjekt.
11. december 2014

Karol Mikuš

je pravda, že komunikáciu mesto nevlastní, nespravuje ju a nesmie do nej investovať to ani nikto nechce. Rozhodne ale ak je to spoločenský záujem mesto by malo tieto zaujmi prezentovať a zastupovať. Predsa len mesto má aký taký dosah na správu ciest KSK nie ako obyčajný občan.
02. január 2015

Matúš

KSK sa od toho asi nejak dištancuje ...
30. január 2015

Odpoveď samosprávy

Stanovisko SC KSK:

Dobrý deň,
obrátili ste sa na nás so žiadosťou o stanovisko k podnetu na zriadenie priechodu pre chodcov na ceste II/536 k autobusovej zastávke pod NsP (smer LE, KE, PO).
Podľa súčasnej platnej legislatívy priechod pre chodcov v intravilánoch miest a obcí rieši príslušné mesto alebo obec. Na základe projektu dopravného značenia na riešenie dopravnej situácie, v ktorom bude spracovaný návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia, je potrebné zo strany mesta alebo obce požiadať o stanovisko príslušný okresný dopravný inšpektorát (ODI) a na základe súhlasného stanoviska ODI požiadať miestne príslušný obvodný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie určenia dopravného značenia.
Na základe vydaného určenia dopravného značenia realizáciu dopravného značenia súvisiaceho s priechodmi pre chodcov zabezpečuje mesto alebo obec, samotnú údržbu tohto dopravného značenia následne zabezpečuje správa ciest.

S pozdravom

Ing. Katarína Ujcová
technicko - prevádzkový referent
Riaditeľstvo SC KSK, Ostrovského 1, 040 01 KošiceStanovisko Mesta Spišská Nová Ves:

Požiadavku prekonzultujeme s políciou, následne rozhodneme či je vhodné tam robiť priechod a aké stavebné úpravy tam budú potrebné.
Momentálne je našou prioritou z hľadiska dopravy nasvietenie iných oveľa frekventovanejších priechodov.

Mesto Spišská Nová Ves
30. január 2015

Pavla Ráchelová

Na základe odpovede Správy ciest Košického samosprávneho kraja a samosprávy mesta Spišská Nová Ves zo dňa 30.1.2015 meníme zodpovednosť za riešenie podnetu na Mesto Spišská Nová Ves.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania