Nelegalna skládka za garažami pri žid.cintoríne

Zodpovednosť za riešenie: Spišská Nová Ves

Vyriešený
meno
Jaro 29. decembra 2015

Pridávam sa k predošlemu podnetu ohladne čiernych skladok za garážami pri žid.cintoríne.Viem,že mesto sa snaží vec riešiť umiest.velkokap.kontajnera 1xročne na začiatku garáži,ale to nestačí.
Tak isto som sa pár krát snažil problem riešiť odvozom fliaš a všetkeho možneho na zb.dvor,ale ...
Mesto a MP tak isto vie aj o bezdomovcoch v tejto lokalite ( otázka času kedy tam podpália nejaký garáž ) a možno vie aj o mládeži,ktorá tam chodí popíjať a drogovať.
Bolo by dobré sa viac venovať aj tejto lokalite ( zo strany mesta ) a nie len vyberať dane a poplatky z danej lokality.

30. december 2015

Odpoveď samosprávy

Hliadky Mestskej polície denne kontrolujú okolie všetkých cintorínov, pričom za posledné roky nedošlo v týchto priestoroch vo vnútri k žiadnemu narušeniu verejného poriadku. Bezdomovcom bola poskytnutá možnosť zdržiavať sa a prespávať v Dome humanity, avšak z ich strany to bolo odmietnuté. Napriek tomu zvýšime aj v tejto lokalite hliadkovú činnosť. Zároveň prosíme o telefonické informácie na tel.čísle 159 v prípade zistenia akýchkoľvek problémov pri narušení verejného poriadku.Ďakujeme za poskytnuté informácie a spoluprácu.

JUDr. Michal Komara,PhD. náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

JUDr. Michal Komara,PhD., Mestská polícia
29. február 2016

Odpoveď samosprávy

Nelegálne uložený odpad bol v priestoroch za garážami pri židovskom cintoríne v dňoch 25. a 26.2.2016 odstránený (viď foto).

Ing. Juraj Sad, PhD.
vedúci oddelenia komunálneho servisu

*********************************
Mestský úrad
Oddelenie komunálneho servisu
Štefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53/41 52 228
mail: juraj.sad@mestosnv.sk
http://www.spisskanovaves.eu
28. november 2017

Jaroslav

Čierne skládky

Dobry den.
Chcem upozorniť na stále trvajúci - opakujúci sa problém s neporiadkom (čierne skládky ) za garážami pri židovskom cintoríne.Fotky su aktualne z 27.11.2017.Je evidentné,že to majú z veľkej časti na svedomí samotní majitelia garáží.S tým sa asi nedá spraviť nič,pretože nie každý je mentálne uvedomelí aby odpad odniesol.
Ako som už navrhoval mestu SNV pred asi rokom dvoma,bolo by dobré umiestniť aspoň 2 velkokapac.kontajnery v blízkosti garáží natrvalo a nie iba 1xročne na pár dní.
Druhý návrh je umiestniť kamerový systém a sankcionovať,ale to by bolo podstatne drahšie ako kontajnery.Ale ako bonus by bolo monitorovanie dodrž.verejneho poriadku(alkohol-drogy-mládež),eliminovanie krádeží vlámaním atď...
04. december 2017

Odpoveď samosprávy

Tento problém nie je stále trvajúci, ale bohužiaľ pre mentálnu neuvedomelosť niektorých občanov stále sa opakujúci. Tak ako vždy doteraz aj túto čiernu skládku za vhodných klimatických podmienok mesto odstráni.
Čo sa týka návrhu na trvalé pristavenie veľkokapacitných kontajnerov, táto možnosť nie je realizovateľná vzhľadom na zákon č. 79/2015 o odpadoch. Touto cestou vyzývam majiteľov garáží, aby odpad, ktorý im vznikne odniesli na Zberný dvor na Sadovej ulici, kde im bude bezplatne prevzatý.


Ing. Juraj Sad, PhD.
vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ
27. október 2018

Jaroslav

Ľudia bez domova a neporiadok

Zdravíme vedenie mesta.
Chceme sa opýtať ako chce naše mesto riešiť problém s bezdomovcami a neporiadkom s tým spojení? A áno je to celospoločenský problém na velmi dlhú diskusiu atď, ale nás už nebavia len strohé odpovede,kt.nikam nevedú. Takže? A odpoveď MP, že danú lokalitu monitorujú je ... (asi sú slepí ak tam chodia a nič nevidia). Možno pán primátor zo svojím 4000 € platom na niečo príde ako to riešiť.
Inak jediné riešenie neporiadku pri garážach za žid.cint. je VELKOKAPAC.KONTAJNER natrvalo !!! A odpoved mesta,že občania mesta majú odnášať smeti na zberny dvor je tiež na ...
08. november 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Ďakujeme za upozornenie.
Predmetný priestor sme opätovne vyčistili.
Na jar zvážime umiestnenie veľkoobjemového kontajnera.

S pozdravom
Tomáš Hamráček
vedúci oddelenia komunálneho servisu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania