Lyžiarske stredisko Ferčekovce

Zodpovednosť za riešenie: Spišská Nová Ves

V riešení
meno
Ján Pavlík 16. januára 2017

Túto zimnú sezónu nefunguje lyžiarske stredisko Ferčekovce. Nemohlo by mesto uvažovať nad prevádzkovaním strediska pod hlavičkou STEZu? Bola by to škoda nechať ho chátrať.

Ďakujem.

01. marec 2013

Odpoveď samosprávy

Prevádzka Lyžiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg zaznamenala v poslednom období stratu vo výške cca 15 000 € ročne (priemer za posledných 5 rokov).

Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvnili tento nepriaznivý hospodársky výsledok, sú:
· vznik nových stredísk s vybudovanou modernou infraštruktúrou v Levočskej doline
· rekonštrukcia a dobudovanie starších stredísk (Mlynky, Hnilčík)
· lepšie technické parametre lyžiarskych svahov uvedených stredísk.

Z uvedených dôvodov neboli firmou SKILAB, s. r. o., realizované investície do ďalšieho rozvoja strediska.

Vleky Tatrapoma F a Tatrapoma S sú majetkom Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves a Tatrapoma P spoločnosti SKILAB.

Zasnežovanie bolo zabezpečené prostredníctvom 5 ks snežných diel, rozvodov, čerpacej stanice a elektrorozvodov spol. SKILAB, ktorá je zároveň ich vlastníkom. Rovnako je i majiteľom ratraku na úpravu svahu.

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Spišská Nová Ves nie je technicky ani majetkovo vybavené na prevádzku tohto strediska.

Pri súčasnom financovaní 7-mich športových objektov mesta (Zimný štadión, Športová hala, Kolkáreň, Atletický štadión, Futbalový štadión, Krytá plaváreň a kúpalisko, Tenisová hala) neuvažujeme o prevzatí do správy ďalšie športové stredisko.

Mesto Spišská Nová Ves prispieva na prevádzku uvedených objektov Správe telovýchovných zariadení cca 1 milión eur ročne.

Okrem toho podporuje činnosť športových klubov vo výške cca 180 tisíc eur/rok.

V súčasnej dobe pri snahe o udržanie doterajšej úrovne prevádzky svojich športovísk mesto nemá dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie ďalšieho športového areálu.

Na zníženie prevádzkovej straty Lyžiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg by bolo nevyhnuté v budúcnosti investovať nielen do rozvoja tohto strediska, ale i do v súčasnosti nevyhovujúcej základnej infraštruktúry (prístupová cesta, parkoviská). Pri existujúcej „konkurencii“ neďalekých stredísk by bolo ďalšie investovanie riskantné a podľa nášho názoru i neefektívne. Navyše, v zmysle zákona, nie je možné investovať prostriedky do cudzieho majetku.

Mesto Spišská Nová Ves


15. január 2017

Marek

Lyžiarské stredisko Rittenberg

Chcem sa opýtať, ako to vyzerá s lyžiarskym strediskom v mestskej časti Ferčekovce, lyž. stredisko Rittenberg. Existuje nejaká iniciatíva, aby sa opäť spojazdnilo alebo už je nadobro odstavené? Toto lyžiarske stredisko bolo veľmi navštevované, sú tam svahy aj pre rodiny s deťmi aj pre náročnejších lyžiarov a myslím si, že je veľká škoda, že toto lyžiarske stredisko chátra a nemá ho kto spojazdniť. Veď vleky stoja a kopce sú dobre, tak prečo to nespojazdniť? Ďakujem za odpoveď.
20. január 2017

Odpoveď samosprávy

Mesto Spišská Nová Ves a STEZ Spišská Nová Ves v minulom roku vstúpili do jednania prevádzkovania Lyžiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa uvedeného centra zaznamenali v poslednom období stratu vo výške cca 15 000 € ročne (priemer za posledných 5 rokov).
Podľa ich vyjadrenia hlavnými faktormi, ktoré ovplyvnili tento nepriaznivý hospodársky výsledok, boli:
• vznik nových stredísk s vybudovanou modernou infraštruktúrou v Levočskej doline
• rekonštrukcia a dobudovanie starších stredísk (Mlynky, Hnilčík)
• lepšie technické parametre lyžiarskych svahov uvedených stredísk.
Z uvedených dôvodov neboli ich firmou realizované investície do ďalšieho rozvoja strediska.
Vleky Tatrapoma F a Tatrapoma S sú majetkom Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves a Tatrapoma P spoločnosti SKILAB, s. r. o.
Zasnežovanie bolo zabezpečené prostredníctvom 5 ks snežných diel, rozvodov, čerpacej stanice a elektrorozvodov spol. SKILAB, ktorá je zároveň ich vlastníkom. Rovnako je i majiteľom ratraku na úpravu svahu.
Z uvedeného vyplýva, že mesto Spišská Nová Ves a ani jej príspevková organizácia STEZ nie je technicky ani majetkovo vybavené na prevádzku tohto strediska.
Pri súčasnom financovaní 7-mich športových objektov mesta (Zimný štadión, Športová hala, Kolkáreň, Atletický štadión, Futbalový štadión, Krytá plaváreň a kúpalisko, Tenisová hala a kurty) neuvažujeme o prevzatí do správy ďalšie športové stredisko.
Mesto Spišská Nová Ves prispieva na prevádzku uvedených objektov Správe telovýchovných zariadení viac ako 1 milión eur ročne. Okrem toho podporuje činnosť športových klubov vo výške cca 200 tisíc eur/rok.
V súčasnej dobe pri snahe o udržanie doterajšej úrovne prevádzky svojich športovísk mesto nemá dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie ďalšieho športového areálu.
Na zníženie prevádzkovej straty Lyžiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg by bolo nevyhnuté v budúcnosti investovať nielen do rozvoja tohto strediska, ale i do v súčasnosti nevyhovujúcej základnej infraštruktúry (prístupová cesta, parkoviská). Pri existujúcej „konkurencii“ neďalekých stredísk by bolo ďalšie investovanie riskantné a podľa nášho názoru i neefektívne. Podľa našich predbežných výpočtov, len vstupná základná investícia, t. j. odkúpenie vyššie uvedených zariadení by nás vyšlo na viac ako 100 000 €, a to nehovoriac o vysporiadaní niektorých majetkových pomerov. Navyše, v zmysle zákona, nie je možné investovať prostriedky do cudzieho majetku.

Mesto Spišská Nová Ves

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.