Pošta na sidlisku Tarča

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Uzavretý
meno
Lucia 03. novembra 2017

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na dôvod, prečo na sídlisku Tarča nieje žiadna pošta, rsp ak je tak v OC Madaras , kde si človek nemôže ani prevziať balík. Ja ako mamička na materskej dovolenke s dvoma deťmi musím utekať do mesta na hlavnú poštu. Všetky sídliska v SNV majú vlastnú poštu ,no tá naša ktorá je až v Madarase neslúži ako by mala pre obyvateľov nášho sídliska. Prevažna väčšina obyvateľov je v dôchodcovskom veku, ktorým by uľahčilo život zriadenie úschovne balíkov aspoň v OC Madaras.
Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Lucia J.

14. november 2017

Odpoveď samosprávy

Pre rozmiestňovanie prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete platia zásady, ktoré stanovil Slovenskej pošte, a. s., (ďalej len SP), ako poskytovateľovi univerzálnej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a sú rozpracované v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len požiadavky).
V zmysle čl. 4 požiadaviek:
- ods. 4: „Vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte je najviac 10 km.“
- ods. 5: „Pošta je v každej obci, ktorá
a) má viac ako 2 500 obyvateľov,
b) má menej ako 2 500 obyvateľov a súčasne jej spádová oblasť má viac ako 3 500 obyvateľov.“
- ods. 6: „V obci, ktorá má viac ako 20 000 obyvateľov je na každých aj začatých 20 000 obyvateľov najmenej jedna pošta.“

Poštové služby v meste Spišská Nová Ves, ktoré má 37 472 obyvateľov (podľa dostupných údajov Štatistického Úradu SR k 31.12.2016), poskytuje 6 pôšt (Spišská Nová Ves 1,3,5,6,7 a Novoveská Huta), čo je vysoko nad rámcom horeuvedených požiadaviek. Pošta Spišská Nová Ves 1, 5 a Novoveská Huta sú dodacími poštami (zabezpečujú doručovanie zásielok prostredníctvom doručovateľov a plnia funkciu oznamovacej pošty) ostatné pošty sú podacími poštami.

S ohľadom na počet obyvateľov mesta a dostupnosť pôšt, nepredpokladáme pre zriadenie novej pošty na sídlisku Tarča návratnosť investície a ekonomickú efektívnosť posudzovanú v rámci siete pôšt Slovenskej pošty, a. s.

K otázke p. Lucie J., prečo pošta v OC Madaras nie je poštou, kde by si mohla vyzdvihnúť balík ozrejmujeme, že hlavnými faktormi pre určenie „oznamovacej pošty“ (pošty, ktorá vydáva zásielky s neúspešným pokusom o doručenie – v prípade balíka na adresu s predchádzajúcim neúspešným pokusom doručenia na adresu) sú reálne kapacitné možnosti pôšt, dispozičné riešenia, zaťaženosť priehradiek pôšt a s tým súvisiaci nárast čakacích dôb. Vzhľadom na uvedené a tiež podmienky doručovacej služby nie je možné prispôsobovať zaradenie jednotlivých adries k oznamovacej pošte podľa požiadaviek zákazníka – adresáta zásielok.

Pošta Spišská Nová Ves 6 v OC Madaras však patrí k poštám, na ktoré je možné adresátom zasielať balík so službou „Balík na poštu“ – obrázok z nášho webu nižšie, ktorú doporučujeme p. Lucii J. využiť. Charakteristiku služby z webu pripájam nižšie na 2 obrázku, bližšie informácie poskytne okrem nášho webu www.posta.sk poskytnú zamestnanci ktorejkoľvek pošty, prípadne Zákaznícky servis.Ing. Marta Suchá
vedúca oddelenia podpory pobočkovej sieteSLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
sekcia prevádzky pobočkovej siete
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
tel.: 048/433 96 63 mobil: 0903 530 070
e-mail: sucha.marta@slposta.sk
www.posta.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania