Kanalizačné poklopy na Rázusovej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Spišská Nová Ves

Neriešený
meno
Marián Frankovič 09. decembra 2013

Po pokládke nových asfaltových kobercov na Rázusovej a Slovenskej ulici ostali utopené kanalizačné poklopy do vozovky.Svedčí to o ignorancii, alebo neodbornosti vašich zodpovedných zamestnancov.Je to sfušovaná robota a vyhodené peniaze nie Vaše, ale naše.Či bolo pred voľbami a teraz po voľbách dajte sa vypchať milí občania?Tie ulice sú naďalej tankodróm, akurát s novým asfaltom.Je to hanba vaša, ale aj naša... Doma na dvore by si to takto asi nedal urobiť nikto.

09. december 2013

Pavla Ráchelová

Pre nahlásenie podnetu na náš portál je nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu jeho aktuálneho stavu (stačí aj fotografia vyhotovená mobilným telefónom). Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť.
11. december 2013

Anonymný užívateľ

Myslim ze tam fotografiu vobec netreba! Davam za pravdu, praca je sfusovana a robena na rychlo. Kanale trebalo pozdvihnut na uroven noveho asfaltoveho koberca a o plynovych pripojkach nehovoriac...cesta je pekna, no vyhybat sa treba stale miestam ako pred natiahnutim noveho koberca...
28. december 2013

občan SNV

Mám taký dojem, že komunikácia so samosprávou, resp. komunikácia samosprávy s odkazom tu riadne viazne. Samospráva si dáva riadny čas na odpovede, resp. na oznámenia o riešení stavu podnetov. To naozaj nie je na samospráve nik, kto by odpovedal na zaslané podnety občanov???
02. január 2014

Vlado

Zase ignoracia od pracovnikov mestskeho uradu!
Obcas nieco odpisu, ale v tomto pripade tazko od nich nieco cakat, kedze ta cesta je fakt hrozne urobena a prerabat sa im to jasne ze nechce.. podobne cela Muranska na Fercekovciach - krivy asfalt, kanaly hlboko, atd, atd... skoda reci: ked primatorovi Volnemu je to jedno, tak takto to potom vyzera...
02. január 2014

tiež občan SNV

Vlado, nie je to iba o primatorovi ale aj o ostatných zodpovedných pracovníkoch mestského úradu. Možno raz v budúcnosti pochopia, že sú tu pre ľudí a budú na komunikáciu s ľuďmi využívať všetky príležitosti, vrátane tejto stránky. Možno raz pochopia, že vyriešenými podnetmi môžu získať, lebo za každým podnetom je občan SNV a malo by im na nich záležať. Do nového roku týmto prajem Odkazu pre starostu viac úspešnosti, viac vyriešených podnetov a lepšiu spoluprácu so samosprávou.
03. január 2014

Pavla Ráchelová

Ďakujeme za Vaše prianie a podporu. Rovnako ďakujeme za podporu a spoluprácu všetkým, ktorí doposiaľ prispeli na tento portál či už nahlásením podnetu, alebo svojim názorom.


Veríme, že i naďalej sa vďaka tomuto komunikačnému nástroju medzi vami a samosprávou mesta Spišská Nová Ves podarí vyriešiť aj ďalšie z množstva problémov, ktoré sužujú jeho obyvateľov.


Prajeme vám všetko dobré v novom roku.
17. január 2014

Odpoveď samosprávy

Mesto realizovalo rekonštrukciu ciest formou výmeny asfaltových kobercov z dôvodu, že tieto komunikácie a ich asfaltový povrch bol v havarijnom stave, zastaraný a nebolo možné vykonávať efektívnu opravu formou asfaltových vysprávok.
Problémom pri oprave miestnych komunikácií je aj množstvo inžinierskych sietí, predovšetkým /kanalizácia a vodovod/, ktoré nie sú majetkom mesta a mesto nemôže investovať do ich prípadnej rekonštrukcie a výmeny poklopov. Samotný typ mnohých starších poklopov, ktoré sa nachádzajú na Rázusovej ulici neumožňuje plynulý prejazd, keďže rám a poklop nie sú rovnakej výšky, t.j. poklop je pod úrovňou rámu o 1-2 cm. Z hľadiska zimnej údržby by sa mali poklopy osadzovať na úroveň resp. mierne pod úroveň vozovky aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Existujú aj ďalšie dôvody, ktoré ovplyvňujú niveletu vozovky a to napr. napojenie na existujúce okolité spevnené plochy, vjazdy k nehnuteľnostiam, obrubníky... Ideálny stav je realizovateľný pri celkovej rekonštrukcii komunikácie, vrátane rekonštrukcie inžinierskych sietí a zariadení umiestnených v telese cesty, kde je projektované presné smerové a výškové vytýčenie s použitím vhodných poklopov z hľadiska záťaže aj plynulosti prejazdu. Pri realizácii výmeny asfaltových kobercov dodávateľ po odfrézovaní upravuje výšku osadenia podľa plánovanej hrúbky asfaltu. Pri pokládke asfaltu je možné presne zamerať a korigovať iba priečny spád vozovky /ideálny stav 2 %/, pozdĺžny spád približne rešpektuje pôvodný stav.
Našim cieľom bolo na Rázusovej ulici dosiahnutie lepšieho priečneho spádu smerom k bytovým domom, aby sme predišli zdržiavaniu sa vody v strede vozovky čo v minulosti spôsobovalo problémy. Táto korekcia priečneho spádu počas pokládky zrejme spôsobila čiastočnú nepresnosť vo výške osadenia rámov kanalizačných šácht. Nakoľko sa väčšina týchto šácht nachádza priamo v strede vozovky a teda priamo neovplyvňuje plynulý prejazd kolies automobilov, a v dôsledku klimatických pomerov nepovažovali sme za vhodné realizovať okamžitú dodatočnú výškovú úpravu. Ako problémové miesto z hľadiska plynulého prejazdu vidíme v križovatke s Kožuchovou ulicou, kde bude potrebná výšková úprava dvoch šácht, ktorú po dohode s dodávateľom chceme vyriešiť v jarných mesiacoch pri vhodných klimatických pomeroch. Úprava vodného režimu si tiež vyžaduje doplnenie systému odvádzania povrchových vôd doplnením jednej dažďovej vpuste.
Mesto ako investora samozrejme mrzí, že napriek všetkej snahe ako zo strany objednávateľa, tak aj zo strany dodávateľa /ktorý je technicky a odborne spôsobilý na vykonávanie dopravných stavieb/ nastala takáto situácia, ktorá vyvolala negatívny postoj k zrealizovanej stavbe, o ktorej sme presvedčení, že jej potreba a realizácia je nevyhnutná z hľadiska udržateľnosti kvality cestnej infraštruktúry nášho mesta.

Mesto Spišská Nová Ves
10. marec 2014

Karol

No ak by mestu nezáležalo na názore občanov asi by nešli do spolupráce s touto stránkou a nemali by ani funkčné obdobné fórum priamo na svojej stránke.
10. marec 2014

spisiak

Forum = verejna diskusia. Kde na stranke mesta sa este da verejne diskutovat? Pokial ma pamat neklame niekedy davno jedno diskusne forum mesto na svojej stranke malo. Avsak z istych dovodov ho zrusilo.
20. október 2014

Pavla Ráchelová

Opakovane sme požiadali samosprávu mesta Spišská Nová Ves o poskytnutie aktuálnych informácií týkajúcich sa riešeného podnetu. Nakoľko sme ich doposiaľ neobdržali označujeme podnet ako neriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania