Za Hornádom-preplneny kos

Zodpovednosť za riešenie: Spišská Nová Ves

Vyriešený
meno
Mária 15. júna 2020

Občania separujú a kompetentní nevyvážajú. Už dva týždne nevyvezený separovaný sklenený odpad.

16. jún 2020

Filip

Za potravinami CBA boli minule odniest, ale pri garazach za hygienou ako keby zabudli..
18. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Frekvencia vývozu skla zo zberových nádob (zvon) v meste Spišská Nová Ves je vykonávaná 1x mesačne (v 3 –týždňových intervaloch) podľa vopred určeného harmonogramu.
Počet vývozov skla ročne určuje organizácia zodpovednosti výrobou podľa štandardou vyzbieraného skla za predchádzajúci rok. Mesto Spišská Nová Ves alebo spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., si tieto vývozy nemôžu určovať alebo meniť svojvoľne.
Posledný vývoz z danej lokality bol presne ako je v sťažnosti napísane pred dvoma týždňami, konkrétne v 22. týždni. Nasledujúci vývoz je preto plánovaný na 25. týždeň.
Napriek tomu je spoločnosť Brantner Nova pripravená reagovať aj na takéto situácie, keď sú nádoby preplnené skôr než je plánovaný vývoz, aby bola zabezpečená čistota a poriadok na jednotlivých stanovištiach v meste Spišská Nová Ves.
Bohužiaľ v tomto prípade nie je možné vysypať túto nádobu kvôli terénnym prácam vykonávaných v danej lokalite. (viď foto) .
Zabezpečíme, aby boli upratané aspoň fľaše v okolí tohto kontajnera a kontajner vyprázdnime hneď ako bude sprístupnená príjazdová cesta.

S pozdravom / Kind regards
Mgr. Peter Hudák
vedúci strediska odpadového hospodárstva

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania