Mesto Východ a Mesto Juh, Najaktívnejšie

Vyriešený
 
meno užívateľa

Chodník na Kukučínovej

Mesto Východ a Mesto Juh - Kukučínova
03. februára 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zastavenie autobusov MHD

Mesto Východ a Mesto Juh - Za Hornádom
08. februára 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ulica Za Hornádom, prístup k MŠ

Mesto Východ a Mesto Juh - Za Hornádom
08. februára 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Križovatka

Mesto Východ a Mesto Juh - Terézie Vansovej
13. februára 2013 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pomoc ZŤP

Mesto Východ a Mesto Juh - Za Hornádom
26. februára 2013 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodená dopravná značka

Mesto Východ a Mesto Juh - Mlynská
11. apríla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Lampa

Mesto Východ a Mesto Juh - Mlynská
09. mája 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Slovenská ulica

Mesto Východ a Mesto Juh - Slovenská
23. mája 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odpadkový kôš

Mesto Východ a Mesto Juh - Mlynská
31. mája 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vyspádovanie cesty

Mesto Východ a Mesto Juh - Juraja Fándlyho
08. júla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Odvoz odpadu

Mesto Východ a Mesto Juh - Fraňa Kráľa
27. júla 2013 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Čierna skládka komunálneho odpadu

Mesto Východ a Mesto Juh - Sadová
28. júla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

MHD - pridanie spoja

Mesto Východ a Mesto Juh - Pod Tepličkou
25. augusta 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie na bezbariérovom prístupe

Mesto Východ a Mesto Juh - Mlynská
05. novembra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúca pouličná lampa na prechode pre chodcov

Mesto Východ a Mesto Juh - Maxima Gorkého
09. decembra 2013 Komentáre2 Hodnotenie0