Separovaný odpad

Zodpovednosť za riešenie: Stará Ľubovňa

V riešení
meno
Lucia 20. septembra 2018

Ľudia zo sídliska by veľmi radi separovali odpad ale kvôli:
nedostatočnému zberu separovaného odpadu,
malému objemu košov
+ ešte aj to že sú neskutočne špinavé a majú
nepraktické otvory na vhadzovanie odpadu
odrádza mnoho ľudí k tomu aby triedili a boli aspoň trochu ekologický.
Druhov stránkou je to že je to nehygienické a po sídliskách sa tvoria kopy odpadu.

26. september 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň a ďakujeme za Váš podnet. Preposlali sme ho spoločnosti EKOS, s.r.o. Ich odpoveď Vám čoskoro prinesieme.

Ing.Aleš Solár, prednosta MsÚ
05. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Zberné nádoby na triedený (separovaný) zber, hlavne u plastov, sú vysypávané v pravidelných intervaloch každý tretí týždeň. Ak by obyvatelia dôkladne stláčali plastové obaly, tak by to bolo postačujúce. Na základe našich obhliadok v meste môžeme potvrdiť, že väčšia polovica plastových obalov nie je vôbec stlačená a aj niektoré „akože stláčané“ obaly, nie sú stlačené na 100%. Odborníci zistili, že do zbernej nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí až 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš, avšak nestlačených iba približne 200. V zberných nádobách sa taktiež po celom meste bežne nachádzajú okrem nestlačených plastových obalov aj nestlačené kovové plechovky, tetrapaky a nerozložené kartónové krabice.
Bežnou realitou sa stáva aj to, že vnútro kontajnerov je poloprázdne, pričom plastové obaly sú rozhádzané okolo nádob. Zberová spoločnosť vozí v špecializovaných autách prevažne vzduch a to je kameňom úrazu v rámci komplexného triedeného zberu na celom Slovensku.

Táto situácia je dôsledkom nedisciplinovaných obyvateľov, samozrejme česť výnimkám a súvisí to so zodpovednosťou ľudí, ktorí svojím správaním vzdávajú (ne)úctu k prírode. Zároveň by som rád doplnil, že náklady na triedený zber znáša Organizácia zodpovednosti výrobcov/OZV t.j. neplatí to občan. Poplatok, ktorý platí občan v zmysle VZN je poplatok za komunálny, objemný, biologický, nebezpečný a stavebný odpad.

Otvory na nádobách sú dané výrobcom. V niektorých mestách sú iné typy zberných nádob, s väčšími otvormi, ale nedisciplinovaní obyvatelia tam vhadzujú okrem druhotnej suroviny aj bežný komunálny odpad, čím druhotnú surovinu znehodnocujú. V súčasnosti Ministerstvo životného prostredia rieši štúdiu ohľadne zálohovania PET fliaš. Túto tému budeme naďalej dôsledne sledovať a po jej ukončení opätovne zanalyzujeme nové možnosti triedenia plastov.

Nádoby sú na danom mieste znečistené z dôvodu, že sú umiestnené pod stromom, ktorý ich vo vegetatívnom čase takto ušpiní. Spoločnosť EKOS priebežne umýva nádoby na vlastné náklady, ale situácia sa z uvedených dôvodov opakuje. Vzhľadom na neustále sa meniace legislatívne predpisy v odpadovom hospodárstve bude do budúcna potrebné prehodnotiť všetky stanovištia a systém triedeného zberu.RNDr. Ján Kundľa, konateľ a riaditeľ EKOS, spol.s.r.o.
22. október 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v rámci pravidelného harmonogramu vývozu druhotných surovín, bola dnes vysypaná a vyčistená aj posledná zberová nádoba na danom stanovišti (viď foto).
Zároveň prosím o označenie podnetu ako vyriešený.

Ďakujem pekne!

RNDr.Ján Kundľa, riaditeľ a konateľ EKOS, spol.s.r.o.
26. október 2018

Lucia

Vašu odpoveď považujem za nedostačujúci, nepriniesli ste žiadne riešenie iba ste ma presvedčili o neefektívnosti vašej práce.
Občanom by ste mohli pripomínať že u nás sa triedia IBA plastové fľaše a nič iné a aj to že by fľaše mali stáčať. Popisy na kontejneroch alebo pripomienka v EKOS kalendári, poprípade dať ku košom lisovacie zariadenie.Tiež to pripomínať pomocou médií ako je FB alebo inak. Problém bude neustále pretrvávať ale ako ste napísali asi iba do roku 2022 keď už budú plastové fľaše zálohované. Tak isto ako to že tieto kontejnery budu znova o 2 týždne zašpinené, že problém by vyriešilo ich presun alebo postavenie prístrešku. Váš postoj k problému nevyriešil nič. Prikladám fotografiu z 26.10. keď už sú kontejnery čisté ale neporiadok ostáva, fľaše sú tak isto nestlačené a vôbec nič sa nezmenilo .
26. október 2018

Kristína

Dobrý deň,

V danej veci súhlasim s Luciou. Vaša odpoveď bola sice určitým vysvetlením problému, neposkytla však žiadne riešenie. A problém väčšinou potrebuje mať riešenie. Rovnako súhlasím s nápadom o zvyšovaní informovanosti obyvateľov mesta Stará Ľubovňa o spôsobe triedenia odpadu a o tom ako Vám môžu pomôcť vo Vašej snahe o správne separovanie a ekologické myslenie. To, že to neplatia obyvatelia mesta predsa neznamená, že z prostriedkov, ktoré sú na to určené bude hradená len základná údržba, pretože “na vine je niekto iný”. Vzdelávanie ľudí a snaha o zmenu je k lepšiemu je beh na dlhé trate, ale rozhodne to nie je nemožné. Napríklad aj formou nejakých plagátov, letákov, ktoré si občania možu nalepit na chladničku alebo ku smetným košom, aby nezabudli, čo kam patrí. Alebo ako už vyššie spomínala Lucia, nový námet na kalendár EKOS-u na rok 2019.

Veľa šťastia a síl do skvalitňovania našeho okolia a životného prostredia.
26. október 2018

Filip 195.168

Podľa odpovede za všetko môžu obyvatelia. Čiže náprava je v našich rukách. EKOS s tým nemá nič :) a Magistrat už vôbec nič :)
26. október 2018

Milos Guzy

Dobrý deň,

chcem sa opýtať či je možné (teda aj navrhujem):

- umiestniť presnú informáciu, ktorý plastový odpad je ďalej separovaný (dlhú dobu som separoval všetko plastové a potom sa šírili šumy, že iba fľaše sa separujú...)
- ak sa separujú iba fľaše, hľadať cesty ako vedieť "predať" aj iné plasty ako len fľaše.
- zintenzívniť kampaň pre lepšiu informovanosť občanov - veľa ľudí to jednoducho nevie, alebo sú nedostatočne presvedčení o efektívnosti, škodlivosti ich konania (zaujímavým videom, plagátmi, sociálne siete, porovnania reálnych nákladov - koľko to stojí keď sa zle separuje, noviny atď.). Verím, že tie náklady na kampaň sa vrátia vo forme efektívneho separovania

ďakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.