Zle zabezpečená čierna skládka odpadov- smer na nový cintorín .

Zodpovednosť za riešenie: Stará Ľubovňa

Vyriešený
meno
Slavo 20. mája 2014

Zábrany proti vysypávaniu odpadu za garážami na ulici Okružnej (pri novom cintoríne) sú poškodené alebo nedostatočné a preto neplnia svoju funkciu. Dochádza k ďalšiemu hromadeniu odpadu. Doteraz na tomto mieste nie je inštalovaná sľúbená kamera(alebo fotopasca), ktorou by Mesto účinnejšie bránilo hromadeniu odpadu. Skládky v blízkostí obydlí sú pre obyvateľov zdraviu škodlivé.

29. máj 2014

Odpoveď samosprávy

Oplotenie opravila VPS p.o. Stará Ľubovňa a pracovníci malých obecných služieb. Malé množstvo odpadu prehodeného cez oplotenie bolo vyzbierané, v tejto lokalite nedochádza k hromadeniu odpadov. Lokalita je oplotená s informačnými tabuľami. Predmetný svah je porastený bylinným porastom s rozširovaním náletových drevín.

Ing. Miroslav Pristáš, Mestský úrad v Starej Ľubovni, žp

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania