Husitská cesta-budovanie parkoviska

Zodpovednosť za riešenie: Stará Turá

Vyriešený
meno
Jana Mikešková 21. marca 2021

Za budovou internátu buduje mesto parkovisko, dufam ze budu parkovacie plochy v sulade s udrzatelnostou a vodozadrznostou a parkovacie plochy budu zatravnene tvarnice a vyhnete sa betonovym teplosalajucim asfaltovym plocham a zamkovym dlazbám kde voda stecie do kanala a miesto toho vodu zadrzite v pode v ploche tak ako je to pri kotolni pri poliklinike . Vyrubaný svah tiež asi planujete vysadit a zazeleniť tak, aby ste spevnili breh, ktory by sa pri navalovych dažďoch mohol zosúvať. Verím ze sledujete pocet vyrubov i ubytku zelenych plôch, ktore iste nahradite rovnakym ci vacsim poctom zasadenych stromov a novych vzniknutych zelenych plôch, ktore nahradia tie zastavane...Tiez verím ze stavebny ur. pri schvalovani stavieb dosledne dba aby investori uprednostnovali vodozadrzne plochy

27. marec 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
budova bývalého internátu SPŠE v súčasnosti prechádza rekonštrukciou na bytový dom, v ktorom budú nájomné byty. S tým súvisí aj technická vybavenosť, teda prístupová komunikácia a príslušný počet parkovacích plôch. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ŠFRB a MDVaRR so spoluúčasťou mesta na základe schválenej projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (komunikácia asfaltová, odstavné plochy a chodníky zo zámkovej dlažby).
Čo sa týka svahu, teda pozemku parc. č. 615, tento je v katastri vedený ako ovocný sad s výmerou 7407 m2, do majetku mesta sa dostal zámenou s TSK v roku 2017 vo veľmi zanedbanom stave, zarastený náletovými drevinami a plný exkrementov a odpadu. Povolenie na výrub drevín bolo vydané v júli 2020, začatie konania bolo riadne zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Výrub je možné realizovať vždy len do 31.3., preto bolo potrebné a rozumné ho urýchlene zrealizovať, nakoľko v tomto roku už bude dokončený bytový dom aj s príslušnou komunikáciou a parkovacími plochami. Ak by výrub nebol zrealizovaný v tomto roku, v budúcnosti by mohlo dôjsť k zbytočnému poškodeniu novovybudovaných komunikácií a parkovacích plôch. Na pozemku bude vybudované arborétum, ktoré bude plniť nielen oddychovú, ale aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. Mesto sa bude uchádzať o možnosť financovania tohto projektu formou nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Prikladáme aj fotografie stavu pozemku pred výrubom.

Mgr. Iveta Gavačová, MsÚ Stará Turá
05. apríl 2021

Zuzana

Prosím Vás,mňa by zaujímalo,či je možné zverejniť,ako budú byty a celý bytový dom vyzerať po dokončení.Ďakujem

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.