Hurbanova-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Stará Turá

V riešení
meno
Ivan 23. apríla 2021

Dobrý deň prajem,
Bolo by prosím možné, potiahnuť novú asfaltovú vrstvu na tomto chodníku?

04. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Ivan,
ďakujeme za otázku. Vieme, že tento úsek chodníka je v horšom technickom stave. Chápeme tiež, že je dosť frekventovaný, vzhľadom na blízkosť školy i multifunkčného ihriska. Žiaľ, v súčasnosti nie je tento úsek zahrnutý do tohtoročného plánu opráv, nakoľko sa vyskytli iné úseky v meste, ktoré potrebujú ešte nutnejšiu rekonštrukciu. Budeme sa však snažiť, aby v prípade ďalšieho uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu do opráv komunikácii, bol zaradený i tento úsek do plánu opravy.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
21. máj 2021

Marek

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať ako to bude s pokračovaním cyklochodníka po Hurbanovej, keď sa tam teraz robí obyčajný chodník? Ten pôvodný projekt bol zlý a to čo sa postavilo od úradu sa postavilo zbytočne?
Ďakujem za odpoveď.
25. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Marek,
rekonštrukcia chodníka, ktorý spomínate bola štandardne naplánovaná po odsúhlasení a pristúpilo sa teda k tejto oprave v tomto čase. Čo sa týka cyklochodníka na Hurbanovej ulici, tak dobudovanie je tiež plánované, ale vzhľadom na vyriešenie niekoľkých úprav v pôvodnom zámere, tak dostali prednosť iné dôležitejšie projektové zámery. Plánovaný cyklochodník je v zámeroch mesta pre dokončenie. Časť, ktorá sa už vybudovala od MsÚ je už súčasťou rekonštruovaného vnútrobloku ako aj v pláne napojenia na pokračovanie tohto chodníka, čiže určite nebola zbytočne zapracovaná do projektu vnútrobloku.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá
25. máj 2021

Marek

Ďakujem za odpoveď. Môžete teda zverejniť, kade bude tento cyklochodník pokračovať?
26. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pán Marek,
trasa cyklochodníka je navrhnutá popri komunikácií na Hurbanovej ulici s prechodom cez križovatku pri evanjelickej fare, ďalej okolo zdravotníckeho zariadenia Poliklinika, smerom k technologickému parku Chirana, popri vodnom toku potoka až k spoločnosti Honeywell. V súčasnosti však nie sú vo viacerých úsekoch vysporiadané majetkové vzťahy s vlastníkmi a trasa cyklochodníka sa v nadväznosti na iné možné trasy, kde nebude problém s majetkovými vzťahmi, v budúcnosti môže meniť. V súčasnosti sa však mesto prioritne venuje iným projektovým zámerom a cyklochodník sa bude realizovať iba v prípade vhodnej výzvy na čerpanie financií z cudzích zdrojov a vysporiadania majetkových vzťahov s vlastníkmi.

Mgr. Miroslav Krč, MsÚ Stará Turá

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.