Najobľúbenejšie za týždeň

Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci kôš

Hlubockého
16. marca 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Verejné osvetlenie

Mierova
18. marca 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Retarder-spomalovac na Sturovej ulici.

Štúrova
30. marca 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúci kôš

Hurbanova
07. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nebezpecna plocha pre deti

Hurbanova
19. apríla 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chodník na Mýtnej ulici

Mýtna
13. mája 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pohrebnictvo a Dom smutku

Husitská cesta
26. mája 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nepochopiteľne dlhá odstávka

Stará teheľňa
04. júna 2015 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vodorovné dopravné značenie

SNP
10. júna 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zničené schodisko

Námestie doktora Alberta Schweitzera
10. júna 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Drevené lávky

SNP
21. októbra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zaplavená cesta

Súš
21. novembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pouličné osvetlenie

Súš
20. decembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nájazd na chodník pri katolickej fare

Hurbanova
15. februára 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vianočné osvetlenie

SNP
23. marca 2016 Komentáre0 Hodnotenie0