Pozor môže dôjsť ku kolízii - chýbajúci priechod

Zodpovednosť za riešenie: Stropkov

V riešení

Zaslal: Milan, 20. júna 2017

Odporúčam zainteresovaným, ktorí majú na starosti dopravnú situáciu v meste všimnúť si križovatku ulíc Krátka, Hrnčiarska a Ondavská. Chýba tam prechod pre chodcov z južnej strany ulice Krátka na severnú. Zvlášť je potrebne si všimnúť veľký pohyb aut a deti. Je iba otázkou času kedy môže dôjsť ku kolízii. Navrhujem zabezpečiť dopravné značenie a dozor romskej hliadky. Netreba brať do úvahy, že to nie je štátna cesta ale pohyb aut.

29. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Čo sa týka predmetnej križovatky, uvedenému problému sa v máji venovala dopravná komisia mesta Stropkov, ako aj vedenie mesta. Padlo rozhodnutie, že v krátkom čase sa na križovatke zabezpečí vyznačenie troch priechodov pre chodcov, okrem priechodu cez východnú časť Krátkej, kde chýba vstup a výstup na chodník.
K druhej časti podnetu možno skonštatovať, že ani najlepšie možné riešenie nedokáže úplne zabrániť dopravnej kolízii. V prípade, že budeme disponovať dostatočnými personálnymi kapacitami, zabezpečíme v kritických časoch aj hliadky, ktoré by podobne ako pri iných priechodoch v meste, pomáhali zabezpečovať bezproblémový priechod detí a mládeže cez cestu. Aktuálne je v hodnotení projekt mesta Stropkov podaný na Ministerstvo vnútra, vďaka ktorému by mohlo mestským a štátnym policajtom pomáhať až osem nových členov miestnych občianskych hliadok.

Marián Harmada, náčelník Mestskej polície
10. júl 2017

Odpoveď samosprávy

V tejto aj ostatných lokalitách mesta boli v uplynulých dňoch nanovo vyznačené priechody pre chodcov a ostatné vodorovné dopravné značenie.

Dušan Lukáč, vedúci strediska Služba, m. p.
11. júl 2017

Milan

Vo svojom podnete som ne poukazoval na vyznačenie resp. obnovu starých
priechodov, ale na chýbajúci priechod pre chodcov. Tento chyba na ulici
Krátkej zo západnej strany kadiaľ prechádzajú deti do školy.
Podnet považujem za ne vyriešený.
17. júl 2017

Odpoveď samosprávy

V uvedenej lokalite bude vyznačený ešte jeden prechod, buď cez ulicu Krátka podľa Vášho návrhu, alebo cez Hrnčiarsku. Riešenie bude konzultované v rámci dopravnej komisie a následne budeme žiadať o povolenie vodorovného dopravného značenia príslušné inštitúcie.

Marián Harmada, náčelník Mestskej polície
14. február 2018

Milan

Tento podnet nie je vôbec vyriešený. Viem, že dopravné značenie nebolo vykonané z dôvodu obnovy povrchu cesty. K obnoveniu starého značenia priechodov a k vytvoreniu nového sa zrejme prístupy až v jarných mesiacoch. Na čo chcem ale poukázať je to, že tam nie sú dozorné hliadky ako pri iných školách.
21. február 2018

Milan

Pozor môže dôjsť ku kolízií - chýbajúci priechod.

Na základe môjho podnetu z 20 júna 2017 vám oznamujem, že tento nie je vôbec vyriešený.
Viem, že dopravné značenie nebolo vykonané z dôvodu opravy povrchu ciest. K obnoveniu značenia starých priechodov ako aj nového chýbajúceho zrejme dôjde až v jarných mesiacoch.
Na čo chcem ale poukázať je to, že tam nie sú aj napriek prísľubu dozorné hliadky ako pri iných školách.

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.