Verejná zeleň - Krátka ul.

Zodpovednosť za riešenie: Stropkov

V riešení
meno
Ján Zápotocký 21. mája 2018

Podľa §2 VZN mesta Stropkov č. 6/2016 patrí aj Krátka ul. do centrálnej mestskej zóny (CMZ). Je pre mňa nepochopiteľné, že mestská zeleň pri tejto miestnej komunikácii sa nedostala do prvého kola starostlivosti o mestskú zeleň (kosenie trávnika). Teraz tu máme trávu povyše kolien a je paradoxný pohľad na kvetinový záhon susediaci s "trávnikom". O záhon sa svojpomocne a na vlastné náklady starajú občania o okolité trávnaté plochy mestský podnik Služba. Nestačia iba zelené čísla pri hospodárení organizácii zriadených mestom, ale aj riadne udržiavané zelené plochy aspoň v CMZ.

24. máj 2018

Odpoveď samosprávy

VZN č. 6/2016 upravuje problematiku parkovania a státia vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách. Definuje tak centrálnu mestskú zónu z hľadiska parkovania. Služba, m.p. postupuje pri kosení verejných priestranstiev podľa stanoveného plánu a harmonogramu. Uvedené priestranstvá boli vykosené.


Dušan Lukáč, vedúci stredísk Služba, m. p.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.