Zadná-preverenie legálnosti výrubu stromov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

Vyriešený
meno
Ondrej 19. januára 2021

Pri vodnom toku Mláka došlo k výrubu jelší a vŕb, je tento výrub legálny? (v blízkosti výrubu prebieha výstavba).

19. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Požiadal som kompetentého pracovníka o vyjadrenie.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
19. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
obdržal som vyjadrenie z Referátu životného prostredia:
"Predmetný výrub bol povolený právoplatným rozhodnutím."

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
21. január 2021

🌳

Išlo o toto konanie? https://www.stupava.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah4470_4.pdf&original=Zac_kon_o_vyrube_1x_vrba_Katarina_Rosinska_09_09_2020.pdf Ak nie, prosím o doplnenie odkazu na príslušné konanie. Sú zverejnené, tak je škoda to nevyužiť.

Ak áno, tak je zaujímavé, že žiadateľ je majiteľom susednej parcely, a nie uvedenej parcely 2009/15 - tým je mesto Stupava. Plus toto konanie spomína len výrub jednej vŕby z dôvodu: " čiastočné vyschnutie – ťažké poškodenie".

Mohol by Ondrej ako autor podnetu, potvrdiť, či tie ďalšie vyrúbané stromy mali vo výške 130cm nad zemou obvod kmeňa viac ako 40cm? Aspoň odhadom... A tiež aký bol ich zdravotný stav? Prípadne priložiť viac fotiek.

A ak tie ďalšie dreviny boli tiež na parcele 2009/15, súhlas s výrubom sa vyžadoval aj ak obvod kmeňa nedosahoval spomínaných 40cm, aspoň tak chápem §47 ods. 5. Zákona o ochrane prírody a krajiny.
28. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
obdržal som vyjadrenie z Referátu životného prostredia:
"Predmetný výrub bol povolený na pozemku vo vlastníctve mesta Stupava majiteľovi susedného pozemku. Okrem predmetnej vŕby sa nachádzali na oboch pozemkoch dreviny s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, na ktoré v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa nevyžaduje súhlas správneho orgánu ochrany prírody."

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
28. január 2021

🌳

Ďakujem, že ste si našli čas na reakciu. Ale podľa odpovede Referátu ŽP to nevyzerá, že bol výrub úplne legálny.

1. Prečo Stupava zmazala z webu PDF s Oznámením o začatí konania, ktoré som odkázal vyššie? Ostatné, aj staršie, PDF na stránke ostali. Kópiu mám stiahnutú.

2. Môže byť žiadateľom iná osoba než majiteľ pozemku? Obzvlášť ak je majiteľom schvaľujúca obec? Podľa mňa ide o obídenie pravidla:
"Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. účinný od 1.9.2014 )."

3. Tvrdíte, že výrub ďalších drevín s obvodom do 40cm mimo súhlasu správneho orgánu bol na oboch parcelách. Parcela patriaca Stupave je vedená ako orná pôda a tam platí odsek 5 Vami odkázaného paragrafu zákona:
"Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze."
Na tento odsek som upozornil už v mojom predošlom komentári.

4. Bola uložená povinnosť náhradnej výsadby alebo finančnej náhrady za vyrúbané stromy?
01. február 2021

Ondrej

Ďakujem za odpoveď.
Jedná sa o orez 2 vŕb, obe mali výšku nad 130cm a priemer kmeňa širší ako 40cm ( v prílohe sú ich fotografie). Skôr ma ale zarazilo, koľko ubudlo drevín na protiľahlom brehu (ešte pred pár rokmi ich tu boli desiatky). Už v minulosti na základe iného podnetu sa tu riešilo odstraňovanie bobrej hrádze ( bobor sa tu stále vyskytuje), a stavebný úrad povolí výstavbu ešte bližšie k toku, mimochodom na parcele, ktorá bola v minulosti čiastočne zaplavená? Jedná sa o poslednú časť potoku, ktorá (zatiaľ) nie je kanalizovaná s prirodzeným lužným lesom.

https://www.odkazprestarostu.sk/stupava/podnety/53928/rieka-mlaka-mimo-koryto
01. február 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pokiaľ máte ďalšie detailné otázky, prosím, obráťte sa priamo na Oddelenie životného prostredia. Váš podnet bol vybavený, ako bolo uvedené, daný výrub bol povolený právoplatným rozhodnutím.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
08. február 2021

🌳

Pán Kubička, myslel som, že OPS Stupava používa preto, aby ste mohli transparentne a verejne komunikovať s občanmi a riešiť ich podnety. A nie ich odkazovali na priame kontaktovanie oddelení MÚ.

Tvrdenie o legálnosti výrubu ste nepodložili žiadnym odkazom na relevantný dokument. Jediný súvisiaci dokument, ktorý som našiel, po mojich otázkach zmizol z webstránky. Ak som sa v niektorom bode mýlil, stačilo odkázať na príslušné ustanovenie zákona. Ak pochybil MÚ, mohli ste to priznať a popísať kroky k náprave.

Nuž, budem si musieť niektoré moje otázky overiť inde a ak sa potvrdí, že obec pochybila, o to dôslednejší následne budem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.