Železničná-menej časté kosenie trávnatej plochy

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Ondrej 19. januára 2021

Dobrý deň,
bolo by možné lúku v okolí železničnej stanice kosiť menej často (1-3x ročne), prípadne ponechávať pri kosení aspoň časť kvitnúcej plochy pre opeľovače? Je to jedna z posledných lokalít s naozaj veľkou diverzitou motýľov, včiel, čmeľov v meste. Rozumiem, že je to pre obyvateľov Stupavy citlivá téma, no mesto by mohlo rozvíjať spoločenskú zodpovednosť za pokles biodiverzity u obyvateľov (napríklad informačnou tabuľou, ktorá by uvádzala dôvod menej častého kosenia). V lokalite sa vyskytujú invázne druhy drevín, ktoré má mesto (alebo správca pozemku) povinnosť odstraňovať(pajeseň, krídlatka).

19. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Preposlal som ho kompetentným so žiadosťou o vyjadrenie. Po jeho obdržaní Vás budem informovať.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
19. január 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
obdržal som vyjadrenie z VPS:
"Daný pozemok nie je majetkom mesta a preto na ňom mesto nevykonáva kosenie."
V katastri je uvedený majiteľ "Slovenská republika" a podľa všetkého sa jedná o majetok ZŠR. Preto by asi bolo lepšie obrátiť sa na nich.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
20. január 2021

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iný subjekt
20. január 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet so žiadosťou o vyjadrenie sme preposlali ŽSR.

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
[email protected]
30. júl 2022

Darina

Drobné upresnenie:
Budova bývalej ŽST leží na pozemku s parc. č. 165 a jeho vlastníkom je - spolu s priľahlými pozemkami s parc. č. 164/20 (časť spomínanej lúky) a 164/18 mesto Stupava (LV 2783).
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/859338/164_20?pos=48.267817,17.028783,19

Vlastníkom vedľajších pozemkov s parc. č. 164/14, 164/1 a 1943/3 (pokračovanie lúky) je SR, pričom tieto pozemky majú v správe Železnice SR (LV 1512 a 3086):
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/859338/164_14?pos=48.268045,17.027449,19

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/859320/1943_3?pos=48.268668,17.024122,19

@Admin: Podnet bol preposlaný ŽSR v januári 2021, vyjadril sa prosím k tomu nejako? Údržba verejnej zelene je aktuálna cca od jari do jesene.
31. júl 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali zodpovednému subjektu so žiadosťou o vyjadrenie.

S pozdravom,
Admin
Odkaz pre starostu
[email protected]
03. august 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

ospravedľnujeme sa, odpoveď zo strany ŽSR sme obdržali 3. Februára, omylom nebola k podnetu pridaná.
Odpoveď uvedená nižšie, podnet označujeme ako vyriešený.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom Admin OPS
03. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vychádzajúc z fotografie priloženej v podnete konštatujeme, že sa jedná o pozemky v lokalite bývalej ŽST Stupava, parc. č. 164/1, 164/14, 164/18 a 164/20 C KN, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pozemky sú evidované na LV 1512 ako zastavané plochy a nádvoria – pozemky, na ktorých je postavená inžinierska stavba – železničná dráha a jej súčasti. Tieto pozemky sú situované v zastavanom území a nie sú určené na pestovanie trávnych kultúr.

ŽSR zabezpečuje údržbu týchto pozemkov kosením v periodicite maximálne 2 krát ročne počas vegetačného obdobia. Okrem toho z predchádzajúceho obdobia evidujeme krátkodobé nájomne zmluvy s organizátormi podujatia „Dni zelá“, ktorí vyššie uvedené pozemky úplne alebo čiastočne využívali pre potreby zabezpečenia podujatia a pri tejto príležitosti pozemky pokosili.

Na základe uvedeného konštatujeme, že kosenie pozemkov v lokalite bývalej ŽST Stupava neprekračuje početnosť maximálne 3 x za rok, čo je v súlade s predmetom podnetu.
03. august 2022

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

tak, ako je uvedené v podnete, nie všetky pozemky sú vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Uvádzame, že došlo k zmene vlastníckych práv k budove bývalej ŽST Stupava. Pozemky v okolí budovy Starej železničnej stanice v Stupave boli vo februári 2021 odpredané priamym predajom mestu Stupava spoločne s objektom starej výpravnej budovy s podmienkou, že tento majetok bude mesto vo svojom mene využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Pozemky mali výmeru 4367 m2 (pozemky pod budovou – parc. č. 165 C KN a pozemkov okolo tejto budovy – parc. č. 164/20 a 164/18 C KN). Pozemky, ktoré sú v správe ŽSR kosíme 2 krát počas vegetačného obdobia (podujatie „Dni zelá“ je organizované na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stupava, ku koseniu týchto pozemkov sa nevyjadrujeme).

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.