Vrakovisko starých áut na Železničnej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Rasto Kuzel 02. novembra 2018

Na Železničnej ulici už niekoľko mesiacov parkuje tento VW Golf (viď obrázok) a postupne sa začína rozpadávať. Keďže zatiaľ úspešne oddoláva záujmu kompetentných orgánov, možno ide o pokus založiť múzeum historických vrakov priamo vedľa Zipavy.

13. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

V zmysle § 67 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, je povinný zabezpečiť držiteľ vozidla na vlastné náklady. Ak držiteľ vozidla nesplní túto povinnosť a vozidlo poškodzuje životné prostredie, vozidlo je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko:
a) správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
b) obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a) alebo
c) vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.

Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, ako správca pozemku parc. č. 164/7 KNC v k.ú. Stupava, evidovanej na LV 1512 (vlastník Slovenská republika, správca ŽSR), na ktorej sa predmetné vozidlo nachádza, odstúpi podnet spolu so súhlasom na odtiahnutie vozidla z predmetného pozemku Mestskému úradu Stupava.

S pozdravom

ŽSR – Správa majetku ŽSR
Oblastná správa majetku Trnava
13. december 2018

Rasto Kuzel

Dakujem za odpoved - lepsie neskor ako nikdy. Podnet budem povazovat za uplne vybaveny vtedy, ked bude vozidlo odtiahute. S pozdravom,
Rasto Kuzel
03. august 2022

Darina

Dobrý deň, v súčasnosti sa už na pozemkoch s parc. č. 164/7 a 1943/4 (obidva v správe ŽSR) nenachádza žiadny vrak motorového vozidla. Ortofoto ako aj aktuálne fotografie prikladám.
03. august 2022

Rasto Kuzel

Ďakujem za odpoveď aj priložené fotografie - pevne verím, že v budúcnosti už podobné relikty nebudú na týchto pozemkov parkovať.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania