Námestie Slovenského povstania-strom-neorezaný

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Stupava

V riešení
meno
Michal Barut 18. augusta 2019

Dobrý deň, týmto Vás žiadam o orezanie stromu (vŕby), kt. sa nachádza v parčíku na Nám. Slovenského povstania. Sledujem stav tohto stromu už dlhšie obdobie, ako vidno VPS - Stupava tento stav ignorujú, resp. to pracovníci pri údržbe parčíka prehliadajú. Zmieňovaná vŕba svojimi prevísajúcimi konármi poškodzuje pri silnejšom vetre fasádu priečelia, strešnú krytinu a kríž na neďaleko stojacej Kaplnke sv. Vendelína. Neudržiavaný strom pôsobí zanedbane a celkovo znečisťuje najbližšie okolie kaplnky. Ďakujem za uvedenie skorej nápravy. M. B.

20. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Požiadal som o bližšie informácie. Po ich obdržaní Vás budem informovať.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu
21. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
dostal som informáciu z VPS, že to majú v pláne urobiť do konca augusta.

S pozdravom
Peter Kubička, za MsÚ Stupava poverený riešením podnetov občanov v aplikácii Odkaz pre starostu pre Stupavu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania