Volebný obvod: č. 4
Poslanci: Mgr. Michal Horecký; Ing. Martin Smeja, Phd.;
Vývoz komunálneho odpadu: www.stupava.sk/e_download.php?file=data/editor/398sk_2.pdf&original=vyvoz-ko.pdf
Vývoz triedeného odpadu: www.stupava.sk/e_download.php?file=data/editor/398sk_5.pdf&original=Stupava%20kalendar%20zberu%202018_2019.pdf

Továrenská ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Továrenská-cesta-výtlk

Továrenská
11. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Továrenská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo bez EČV, bez platnej TK a EK

Továrenská
11. júna 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Máj 2019
V riešení
 
meno užívateľa

Továrenská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Továrenská
20. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Júl 2018
V riešení
 
meno užívateľa

Vytlk na Tovarenskej ulici

Továrenská
17. júla 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Júl 2017
Neriešený
 
meno užívateľa

Dlhodobo vytekajúci olej / nafta na cestu na Továrenskej ulici

Továrenská
28. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
August 2016
Vyriešený
 
meno užívateľa

Oprava vytlkov na Tovarenskej ulici

Továrenská
26. augusta 2016 Komentáre3 Hodnotenie0